Billexikon Wikipedia

Vad är fästplattor?

fästplattor

Fästplattor är metallplattor som fungerar som en stadig grund åt trumbromsarnas hårdvara och bromsbackarna. Plattorna är gjorda av stål och har hjulcylindern monterad på dem, till vilken bromsbackarna sedan fästs. Fästplattor håller uppe hela bromssystemet och utan dem har bromsarnas hårdvara inget att gripa tag i. De fästs stadigt på fästplattorna och förser bromsar med det nödvändiga greppet och hållbarheten att stoppa fordonet genom användning av friktion.

Läs hela artikeln - Vad är fästplattor?