Pollenfilter – Vad är ett pollenfilter?

07 april 2022, 16:02

Vad gör ett pollenfilter och hur ofta ska det bytas ut? Vad kostar ett pollenfilter? Kan man byta pollenfilter själv?

Vad är ett pollenfilter

Ett pollenfilter är också känt som ett kabinfilter eller ett kabinluftfilter. Ett pollenfilter säkrar att den luft som kommer utifrån bilen är ren och frisk. Pollenfiltret har som uppgift att beskydda bilen mot föroreningar, damm och torv, men den kan också neutralisera bakterier. Pollenfiltret rensar luften från smuts, avgaser, bakterier, dammpartiklar, bromsdamm, pollen, med mera.

Det är viktigt att byta sitt pollenfilter, eftersom filtret blir mer och mer slitet och skitigt ju längre tid det går. Partiklarna och gaserna utgör en hälsorisk och bör därför inte andas in. De skadliga ämnena som tränger in i bilen kan vara upp till 6 gånger högre än om (man på samma sätt står vid vägkanten (?) Dont know if this is the right translation)). För personer med allergi har pollenfiltret också en viktig roll, då det rensar luften från pollen. Den dåliga luften kan vara en orsak till allergiska reaktioner, huvudvärk eller koncentrationssvårigheter.

Tecken på att du ska byta ditt pollenfilter

Den vanligaste orsaken till att man byter pollenfiltret är dålig luft i bilen. Det kan lukta unket, surt eller direkt illa.

Nedsatt värme- och kylfunktioner är också ett symptom på att det är dags att byta ut pollenfiltret. Ditt pollenfilter blir med tidens gång mer och mer fyllt med smuts och skit, vilket resulterar i att det blir förstoppat och har en nedsatt effekt. Det påverkar också luftcirkulationen i bilen luftcirkulationens förmåga att kyla ner och värma upp bilen. Fuktiga och duggiga rutor kan också vara ett symptom på att det är hög tid att byta pollenfiltret.

Om du lider av allergi rekommenderar vi att du byter till filter årligen och i samband med sommarperioden i pollensäsongen. Allergiker kommer tydligt kunna märka när filtret är igentäppt. Detta är på grund av att pollen i filtret inte blir utsorterat lika effektivt.

Hur ofta ska man byta sitt pollenfilter

I serviceboken framgår det hur ofta du rekommenderas att byta filter. De flesta biltillverkarna rekommenderar ett byte vid 15,000 km, och oftast görs det när bilen lämnas på service. Du bör ha som utgångspunkt att byta ditt pollenfilter varje 1–2 år. Om du tvivlar kan du alltid förhöra dig med din verkstad om hur ofta det ska bytas ut.

Få offerter på bilservice genom Autobutler
jämföra offerter på: bilservice med stämpel i serviceboken - Spar i gns. 34%.


Hos Autobutler får du alltid dina erbjudanden i skriftlig form. Därmed vet du alltid vad som är inkluderat i ditt erbjudande. Vissa bilmodeller går bytet på ett fåtal minuter. Man bör i det minsta lag få filtret bytt när verkstaden rekommenderar det, och har man problem med allergi i familjen är det en bra idé ett byta det vid varje service. Även om du inte använder din bil på en daglig basis eller har allergi rekommenderar vi att du byter filtret årligen, då det inte är en dyr investering.

Vad kostar ett pollenfilter?

Ett pollenfilter är inte en stor investering och kostar sällan mer än 150 kronor. Vissa bilmodeller kan ha ett mer besvärligt pollenfilter att byta, och då är det oftast verkstädernas timpriser som kostar. Det tar dock sällan en mekaniker mer än 30 minuter att genomföra bytet, och filtret i sig är inte dyrt.

Det finns olika typer av filter:

 1. Standard filter – filtrerar smuts, pollen och andra partiklar från luften. Vissa partiklar kan dock tränga genom. Rekommenderas för icke-känsliga personer.

 2. Kolfiber filter – har ett extra lager av aktiverat kol, som också filtrerar giftiga gaser, utsläppsgaser, partiklar och lukt. Luften blir betydligt bättre, och rekommenderas till allergiker och känsliga personer.

 3. Bio-funktionellt filter/allergifilter – har ett lager av polyfenol som er anti allergiframkallande, då det förhindrar mögelsporer, allergener (?) och bakterier att komma in i kabinen. Detta filter rekommenderas till mycket känsliga personer.

På Autobutler kan du enkelt jämföra erbjudanden och timpriser på verkstäder, så du kan hitta den bästa verkstaden till det bästa priset.

Få offerter
jämföra offerter på Autobutler.se - Spara upp till 60%*.


Om du vill byta filtret själv går det också att göra. Man behöver varken vara utbildad mekaniker eller expert på bilar för att göra ett byte.

Kan man själv byta ett pollenfilter?

Det är i normala fall relativt enkelt att byta pollenfiltret, och man kan inte göra några allvarliga fel. Hur pass enkelt det är har att göra med vilken specifik bil det är, eftersom filtret kan befinna sig på olika ställen. Om pollenfiltret befinner sig under eller bakom handfacket kan det i normala fall tas ut och bytas enkelt, men filter som sitter i motorhuven är något mer besvärliga.

Du kan enkelt undkomma besväret genom att köpa det korrekta filtret och ersätta det i förbindelse med när bilen lämnas in på service. Filtret i sig själv är billigt, och för en erfaren mekaniker tar det sällan lång tid när bilen väl är på service. Därför är det sällan att det lönar sig att göra det själv, men om du är sugen på det ska du först lokalisera filtret.

Filtret sitter på olika ställen beroende på bil och modell. Du hittar det antingen under kyllocket eller i närheten av instrumentbrädet eller handskfacket. Du kan läsa i bilens manual var du kan hitta pollenfiltret. Nedan finner du två guider beroende på placeringen av pollenfiltret.

Guide till byte av pollenfilter inne i bilen:

Guide till byte av pollenfilter

Om pollenfiltret sitter inne i bilen ska du först titta nere vid passagerarsätet, vid fotutrymmet eller under handskfacket. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att ta bort någon del av handskfacket för att komma åt filtret.

 1. Hitta filterramen – filtret befinner sig i en låda som är stängd med klämmor. Detta är filterramen som ska öppnas upp.
 2. Tryck ut filtret – ta bort filtret från ramen. Det räcker med att du trycker ut det.
 3. Byta filtret – jämför storleken på det gamla filtret och det nya filtret. De ska ha samma storlek.
 4. Montering av nytt filter – på det nya filtret finns det pilar som indikerar vilket håll filtret ska peka, se till att dessa pekar in mot bilens kabin.
 5. Samla ramen och resterande delar– sätt härefter tillbaka klämmorna och tryck ner dem tills det klickar. Därefter kan du sätta samman resten av handskfacket med de tillhörande delarna.
 6. Testa – starta bilen och testa luftcirkulationens funktion. Testa gärna värme- och kylfunktionerna och om den önskade temperaturen kan uppnås. Om det fungerar har du bytt pollenfiltret korrekt.

Guide till byte av pollenfilter under kylfacket:

Guide till byte av pollenfilter

OBS – det är viktigt att bilen har fått kyla av sig innan du byter pollenfiltret, eftersom motorn kan vara varm efter användning.

 1. Öppna motorhuven
 2. Ta bort vindrutetorkarna – i vissa fall är det nödvändigt att ta bort vindrutetorkarna.
 3. Lyft bort plastkåpan – under FORUDEN (?) hittar du plastkåpan. Den är i regel fastsatt med klämmor, som du kan lossa med en skruvmejsel.
 4. Byta pollenfiltret – pollenfiltrets ram ligger under plastkåpan. Det kan du enkelt trycka ut. Därefter kan det gamla pollenfiltret tas ut från dess ram och bytas.
 5. Montering av nytt filter – jämför storleken på det gamla filtret med det nya filtret. Storleken ska överensstämma och monteras korrekt. Det finns pilar inne i ramen, markerat med ”luftflöde” som ska peka in mot kabinen.
 6. Samla ramen och resterande delar – sätt därefter tillbaka klämmorna och installera plastkåpan igen. Efter detta sätt också vindrutetorkarna på igen, med tillhörande skruvar.
 7. Testa – starta bilen och testa luftcirkulationernas funktion. Testa gärna värme- och kylfunktionerna och om den önskade temperaturen kan uppnås. Om det fungerar har du bytt pollenfiltret korrekt.

*De angivna priserna och besparingarna baseras på verkstädernas egna individuella priser, från verkstäder registrerade på autobutler.se, som erbjuder den aktuella tjänsten. De angivna priserna och besparingarna baseras på en genomsnittlig beräkning av offerter för tjänsten i fråga, inom en radie av 50 km, på uppdrag med minst 4 offerter under en 12-månadersperiod. Den genomsnittliga besparingen beräknas som skillnaden mellan den billigaste och den dyraste offerten för varje uppdrag på den aktuella tjänsten. Genomsnittspriset beräknas på alla offerter inhämtade på uppdrag på den aktuella tjänsten. Ditt individuella pris och besparingar kan variera beroende på bilmärke, modell, årsmodell och var i landet du vill få jobbet utfört.

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 315 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.