GDPR

I detta avsnitt redogörs vilka av dina personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte. Vi samlar och hanterar uppgifter om dig i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets Dataskyddsförordning 2016/679 från 27 april 2016 (“Dataskyddsförordningen”) med tillhörande rättsakter samt därmed härledd nationell lagstiftning (Dataskyddslagen).

autobutler.se är dataansvarig för de personuppgifter som vi samlar in. De personuppgifter vi samlar in är nödvändiga för att du ska kunna få tillgång till, och för att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsten, för att uppfylla dina förfrågningar, för att optimera hemsidan och för att kunna marknadsföra våra och våra affärspartners produkter och tjänster för dig. Leverantör av Tjänsten och dataansvarig för dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är:

Autobutler ApS
CVR no.: 32 89 17 99
Artillerivej 86, st. th.
2300 Köpenhamn
Danmark
Tel: +46 8 34 92 90
E-post: [email protected]

Vi ansvarar inte för personuppgifter som du väljer att ladda upp på Tjänsten eller för den information som ingår i din kommunikationen med verkstäder och andra tredje parter.

Informationen som du laddar upp via Tjänsten eller i övrigt ger till verkstäder m.m. ansvarar verkstaden för.

Vilken information om dig samlar vi, i vilket syfte och på vilka rättsliga grunder?

När du besöker autobutler.se samlar vi automatiskt information om dig och hur du använder hemsidan autobutler.se. Detta är t.ex. information om vilken typ av browser du använder och information om din dator, din IP-adress och information om hur du använder hemsidan, vilka sidor du besöker, vilka länkar du klickar på, din trafik till och från Tjänsten, referens-URL-adress, annonsdata, standard weblogs-information, och information som lagras via Cookies, web beacons och liknande teknik m.m. Syftet är att optimera användarupplevelsen och autobutler.se’s funktion samt utföra riktad marknadsföring. Den här hanteringen av data är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta vårt intresse om att förbättra autobutler.se samt visa dig relevanta offerter. De rättsliga grunderna för den här datahantering är Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f.

När du skapar en profil på Tjänsten ber vi dig informera oss om ett antal viktiga grunduppgifter, som ditt namn, din adress, email och telefonnummer. Du kan välja att logga in via en Facebook-profil. När du väljer en sådan typ av inloggning för Tjänsten, får vi tillgång till de uppgifter som du valt ska vara offentligt tillgänglig på det sociala mediet ifråga, för att kunna validera dig. Typen av uppgifter och uppgifternas om omfattning om dig som vi hämtar är beroende av hur du anpassat din offentlig profil. Du kan välja att addera flera uppgifter på din profil om ditt fordon, innefattande information om modell, märke, uppgifter om användning och registreringsnummer. Vi behöver den här informationen för ge dig tillgång till Tjänsten och erbjuda dig tjänster anslutna till Tjänsten, för att därmed kunna förmedla kontakt till verkstäderna som ger dig offerter på bilreparationer m.m. i enlighet med din förfrågan. De rättsliga grunderna är Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b.

När du registrerar dig för vår marknadsföring samlar vi in uppgifter om ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress, och vi registrerar att du har accepterat att ta emot marknadsföring från oss och våra samarbetspartners. Syftet är att kunna tillgodose din begäran och för att kunna hantera vårt intresse i att tillhandahålla dig med marknadsföring. Den rättsliga grunden för behandlingen är Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f.

Via Tjänsten har du möjlighet att ladda upp ditt egna material i form av dokument, exempelvis servicerapporter, fakturor, bilder m.m. Du har möjlighet att dela innehållet med verkstäder. Du avgör själv vem som ska få tillgång till det uppladdade materialet, och du ansvarar själv för det material som du laddar upp och väljer att dela med andra.

När du ansöker om offerter på en reparation av ditt fordon, bil informationen av ditt fordons registreringsnummer och uppdraget du önskar offerter på, tillgängliga för de anslutna verkstäderna, så att de kan bedöma uppdraget och eventuellt ge en offert. Dina kontaktuppgifter vidarebefordras endast till den verkstaden om du accepterar en offert. Verkstaden kommer därefter kunna kontakta dig via den e-postadress och det telefonnummer du angivit. Den rättsliga grunden för databehandlingen är Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b.

När du kommunicerar med oss genom e-postadress och telefon innefattat, samlar vi informationen som du väljer att ge oss samt den rådgivning och hjälp som du önskar få. Den rättsliga grunden för databehandlingen är Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b.

Utlämnande av dina uppgifter

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till andra dataansvariga i den utsträckning som beskrivs i våra nuvarande villkor. Utöver detta, sker det inga andra utlämnanden av personuppgifter utan ditt uttryckta samtycke, såvida vi inte är bundna till att göra detta på grund av lag eller andra rättsliga förpliktelser som ligger på oss, annars är det nödvändigt för att ett lagkrav ska fastläggas, valideras eller försvaras.

Vidare tar vi emot eller samlar in information om dig och ditt fordon från tredje parter och lägger till denna information till vår användarinformation. Denna information kan innefatta uppgifter från bilinformationssidor rörande fordonsspecifikationer och offentliga myndigheter och organisationer till exempel Transportstyrelsen, samt ytterligare kontaktinformationen och information om dig från andra källor. Informationen om ditt fordon används för att informera och ringa dig angående förväntade kommande reparationer.

Informationen kan lämnas till externa affärspartners som använder informationen åt våra vägnar. Vi använder externa affärspartners bland annat till teknisk drift, underhåll och förbättring av Tjänsten, utskick av nyhetsbrev samt riktat marknadsföring. Dessa företag är datahanterare och följer våra instruktioner och de hanterar data som vi är dataansvarig för. Datahanterarna kan inte använda den här datan för andra syften än till att uppfylla avtalet med oss, och de omfattas av sekretess rörande detta. Vi har ingått i skriftliga datahanteringsavtal med datahanterarna som hanterar personuppgifter åt oss.

Företagen ifråga har gjort de nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att informationen oavsiktligt eller olagligt ska förstörs, förloras, skadas samt mot att det blir föremål för eller missbrukas av okända, eller i övrig hanteras i strid med Dataskyddsförordningen eller i konflikt med våra instruktioner.

Dina rättigheter

Med målet om att skapa öppenhet kring hanteringen av din information ska vi som dataansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätt till insyn
Du har när som helst rätt till att begära insyn i vår hantering av dina personuppgifter, innefattande vilka kategorier av information som vi har registrerat om dig, i vilket syfte hanteringen tjänar, kategorier av mottagare av information etc. Du har rätten till att få en kopia av dina personuppgifterna som vi hanterar och du kan extrahera en översikt genom att logga in på https://www.autobutler.se/profile och extrahera det som en zip-fil. Om du har andra frågor eller önskar mer insyn, måste du skicka en skriftlig förfrågan till [email protected]. Du kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare dokumentationer för att bekräfta din identitet.

Rätt till rättelse
Du har rätt till att få en rättelse av dina personuppgifter. Om du uppfattar några fel i informationen om dig som vi har registrerat, uppmanar vi dig att skriftligt kontakta oss, så att informationen kan rättas. Om du har några andra frågor om GDPR, vänligen mejla: [email protected]

Rätt till radering
I vissa fall måste du skriva till oss för att få all eller en del av dina personuppgifter som raderats av oss, till exempel om du återkallar ett samtycke, och vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta datahanteringen. I den utsträckning att en fortsatt hantering av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser eller för att lagkrav ska bestämmas, valideras eller försvaras, vi är inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsa behandlingen till lagring
I vissa fall har du rätt till att få behandlingen begränsad av dina personuppgifter till enbart lagring, till exempel om du misstänker att informationen vi har om dig inte stämmer.

Rätt till invändning
Du har när som helst rätt till att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, i förhållande till direkt marknadsföring, inklusive den profilering som utförs för att kunna rikta vår marknadsföring.

Vidare har du rätt till att när som helst , av skäl som rör din personliga situation, göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som vi utför baserat på vår legitima intressen.

Rätt till återkallning av samtycke
Du har när som helst rätt till att återkalla ett samtycken som du gett oss för att behandla dina personuppgifter.

Rätt till klagomål
Du har när som helst rätt till att lämna ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, Drottninggatan 29, plan 5, 104 20 Stockholm. Du kan kontakta Datainspektion genom att skicka ett email till [email protected] eller ringa 08-657 61 00.

Om du har önskemål om att använda en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på [email protected]. Dock förbehåller vi oss rättigheten till att avvisa önskemål som är uppenbart grundlösa eller överdrivna, framförallt om de upprepas, vi kan också besvara önskemålet med en rimlig avgift.

Radering av data

Data som samlats om din använding av autobutler.se kommer att raderas när du inte besökt hemsidan på 5 år. Data lagras i 5 år då intervallet mellan besöket på verkstaden kan vara upp till 5 år eller mer, och därför är detta en förutsättning för att autobutler.se's tjänst ska fungera som avsett.

Information som samlats i samband med din registrering kommer att raderas när ditt samtycke för nyhetsbrevet återkallas.

Data som hämtats i samband med upprättande av profil kommer automatiskt raderas när du raderar din profil [eller om du inte loggat in på din profil på 5 år och om du inte loggar in inom 1 månad efter att vi skickat ett meddelande till den registrerade e-postadressen, att vi har för avsikt att radera din profil]. Meddelanden från fora m.m. kommer dock vara tillgängliga efter raderingen av din profil.

Radering av din profil
Du kan när som helst radera din profil och/eller den information eller det material som du har laddat upp. När du raderar din profil, vänligen notera att inlägg på forum och meddelanden som har skickats till andra användare fortfarande kommer att vara tillgängliga för mottagaren och att dessa alltså inte kommer att raderas. Om din profil är inaktiv i mer än 6 månader eller om du bryter mot dessa villkor, förbehåller vi oss rätten att radera eller inaktivera din profil och den information och det material som du, helt eller delvis, har laddat upp.

Vi förbehåller oss även rätten att utan föregående meddelande sluta tillhandahålla Tjänsten och därmed radera din profil i sådant fall.

Radering av dina personuppgifter

Du har rätt till att bli glömd och få alla dina personuppgifter vi har på autobutler.se raderade. Om du vill använda dig av den här rätten vänligen logga in på ditt konto och gå till “min profil”. Där kan du välja att radera din profil. Om du har några andra frågor om GDPR, vänligen mejla: [email protected].

Få offerter från verkstäder nära dig.

Våra 258 verkstäder är redo att hjälpa dig.

Få offerter
3 års garanti på din bilreparation
3 års garanti på din bilreparation

Din säkerhet för kvalitetsarbete
Läs mer

Prisgaranti på alla uppdrag
Prisgaranti på alla uppdrag

Fått ett billigare pris? Vi matchar det
Läs mer