15.05.2024

GDPR

I detta avsnitt beskriver vi vilka av dina personuppgifter som vi samlar in och i vilket syfte. Vi samlar in och hanterar uppgifter om dig i enlighet med Europaparlamentets och rådets Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (“Dataskyddsförordningen” (GDPR)) med kompletterande rättsakter och nationella anpassningar (såsom ”Dataskyddslagen”).

Autobutler är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in om dig. Uppgifterna vi samlar in är nödvändiga för att ge dig tillgång till och kunna erbjuda dig Tjänsten, tillgodose din begäran, optimera webbsidan och kunna marknadsföra våra egna och våra samarbetspartners produkter och tjänster gentemot dig. Leverantören av Tjänsten och personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter är:

Autobutler ApS
Org. nr.: 32 89 17 99
Artillerivej 86
2300 Köpenhamn
Danmark
Tel.: +45 77 343 221
Email: [email protected]

Vi ansvarar inte för personuppgifter som du väljer att ladda upp på Tjänsten eller för informationen i din kommunikation med verkstäder och andra tredje parter.

Den information som du laddar upp i Tjänsten eller i övrigt lämnar till verkstad etc, blir dennes ansvar.

Vilken information samlar vi in om dig, i vilket syfte och på vilken rättslig grund?

När du besöker autobutler.se kan vi automatiskt samla in uppgifter om dig och din användning av webbplatsen autobutler.se. Detta är t.ex. uppgifter om vilken typ av webbläsare du använder och information om din dator, din IP-adress och information om hur du använder webbplatsen, vilka sidor du besöker och vilka länkar du klickar på, din trafik till och från Tjänsten, referens-URL-adresser, annonsdata, standard webblogginformation och uppgifter som samlas in via cookies, web beacons och dylika teknologier etc. Syftet är att optimera användarupplevelsen och autobutler.se:s funktionalitet samt att kunna genomföra riktad marknadsföring. Denna hantering av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata våra intressen att förbättra autobutler.se samt för att kunna ge dig relevanta erbjudanden. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, särskilt punkt 1 F (för funktionalitetscookies) och punkt 1 A (för andra cookies för statistik och marknadsföring).

När du får mejl. Autobutler använder en extern tjänst för att skicka tjänsterelaterad e-post. Tjänsten registrerar e-postens sändning, mottagning, öppningsfrekvens, klickfrekvens, klick-till-öppningsfrekvens, konverteringsfrekvens, uppsägningsfrekvens för abonnemang, spammarkeringsfrekvens, felleverans och eventuell orsak till felleverans och vilken typ av enhet och operativsystem mejlet öppnas från. Syftet är att säkerställa att användare får relevant information om sin uppgift hos Autobutler. Den rättsliga grunden för behandlingen är Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, särskilt punkt 1 F inklusive Autobutlers berättigade intresse av att säkerställa att användare får relevant information om sin uppgift hos Autobutler. Autobutler raderar underliggande data efter 6 månader.

När du registrerar dig för direktmarknadsföring samlar vi in uppgifter om ditt namn, telefonnummer och e-postadress samt att du har bett oss att skicka marknadsföringsmaterial till dig från oss och våra samarbetspartners. Syftet med detta är att tillgodose din begäran och att kunna tillvarata våra intressen att skicka marknadsföring till dig. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är det samtycke som du har lämnat i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) Artikel 6, särskilt punkt 1 A.

Du har rätt att när som helst återkalla samtycken. Om du återkallar ditt samtycke håller vi reda på detta i vår "avregistreringslista", för att undvika att skicka ytterligare marknadsföringsmaterial till dig. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att följa rättsliga skyldigheter som vi lyder under, dvs marknadsföringslagstiftning, som ställer krav på att vi inte skickar marknadsföringsmaterial till sådana som har invänt mot att ta emot sådan marknadsföring i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) Artikel 6, i synnerhet punkt 1 C. Vi kan inte säkerställa att du inte kommer att få marknadsföring från oss utan att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

När du anmäler dig till att få en försäkringskontroll samlar vi in uppgifter om ditt namn, ålder, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om din bostad, bil(ar) och nuvarande försäkring och försäkringsgivare och vi registrerar att du har bett att få en försäkringskontroll. I samband med detta kommer vi även att överföra dina uppgifter till vår försäkringspartner. Syftet med detta är att tillgodose din begäran och att kunna tillhandahålla försäkringskontrollen och eventuellt boka ett möte med vår försäkringspartner. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är det samtycke som du har lämnat i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) Artikel 6, särskilt punkt 1 A.

När du skapar en profil i Tjänsten ber vi dig att informera oss om ett antal grundläggande uppgifter, inklusive ditt namn, e-post och telefonnummer. Du kan välja att lägga till ytterligare uppgifter till din profil om din adress och ditt fordon, inklusive information om modell, märke, användning och registreringsnummer. Vi behöver denna information för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten och erbjuda dig de tjänster som är kopplade till Tjänsten, inklusive för att kunna förmedla kontakt till de verkstäder som ger dig offerter på bilreparationer etc. i enlighet med din begäran. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, särskilt punkt 1 B.

Via Tjänsten har du möjlighet att ladda upp eget material i form av dokument, t.ex. besiktningsrapporter, fakturor, bilder etc. Du är ansvarig för allt material som du laddar upp och väljer att dela med andra.

När du begär offerter för en reparation av ditt fordon görs uppgifter om din bils registreringsnummer samt jobbet du begär offerter på tillgängliga för de anslutna verkstäderna så att de kan bedöma uppdraget och eventuellt lämna en offert på det. Dina kontaktuppgifter lämnas endast vidare till den verkstad vars offert du accepterat. Verkstaden kommer därefter att kunna kontakta dig via den e-postadress och det telefonnummer som du har angivit. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, särskilt punkt 1 B.

När du skriver en recension av en verkstad delar vi recensionen med verkstaden i fråga. Verkstaden kan se en tidsstämpel av din recension, din fulla recension och eventuella kommentarer, information om din bilmodel, märke och årgång, det förnamn du angivit i din användarprofil, första bokstaven i det efternamn du angivit i användarmodellen samt det unika referensnummer som är kopplat till ditt ärende.

Vi offentliggör din recension och eventuella kommentarer på autobutler.se, på e-mail, på externa hemsidor som t.ex. verkstädernas egna hemsidor och sökmotorer online med information om din bilmodel, märke och årgång, det förnamn du angivit i din användarprofil, första bokstaven i det efternamn du angivit i användarmodellen samt en tidsstämpel för den genomförda recensionen.

När du kommunicerar med oss, inklusive via e-post eller telefon, samlar vi in den information du väljer att ge oss och de råd eller hjälp du vill ha. Syftet är att kommunicera med dig och uppfylla dina önskemål. Den rättsliga grunden för behandlingen är Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, särskilt punkt 1 F, inklusive våra legitima intressen av att kontakta dig och/eller svara på din förfrågan. När du kommunicerar med oss via telefon kan samtalet spelas in och lagras om du tidigare har gett ditt samtycke. Syftet är att dokumentera innehållet i samtalet och överenskommelser som gjorts under telefonsamtalet. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, jfr. Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, särskilt punkt 1 A.

Om du inte vidaregiver dina uppgifter
Om du inte väljer att ta bort de personuppgifter, vi förfrågar, kan vi bli förhindrade i att erbjuda dig tjänsten eller uppfylla din begäran.

Utlämnande av dina uppgifter
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga i den utsträckning det beskrivs i våra nuvarande villkor. Vi kan samla in och dela din information till domstolar, brottsbekämpande myndigheter, statliga eller offentliga myndigheter, skattemyndigheter, koncernanslutna företag, auktoriserade tredje parter, om och i den utsträckning detta krävs enligt lag, eller ett krav för att Autobutler.dk kan:

a) följa sina rättsliga skyldigheter,
b) följa en juridisk begäran (såsom en stämningsansökan eller domstolsbeslut) eller svara på anspråk som riktas mot Autobutler;
c) svara på en giltig juridisk begäran i samband med en brottsutredning för att ta itu med påstådd eller misstänkt olaglig aktivitet, eller svara på eller adressera någon annan aktivitet som kan utsätta oss, dig eller någon annan av våra användare eller samarbetspartners för rättsliga åtgärder eller myndighetsansvar
d) upprätthålla och administrera avtal, inklusive villkor
e) skydda rättigheterna, egendomen eller personlig säkerhet för Autobutler, dess anställda, användare eller samarbetspartners.

Vidare tar vi emot eller samlar in uppgifter om dig och ditt fordon från tredje part och lägger till dessa i vår användarinformation. Denna information kan innefatta uppgifter från bilinformationssidor med avseende på fordonsspecifikationer, från myndigheter och organisationer såsom Transportstyrelsen samt eventuell ytterligare kontaktinformation och information om dig från andra källor. Uppgifterna om ditt fordon används för att informera dig om, och kalla dig till, eventuella förväntade, kommande reparationer.

Informationen kan lämnas ut till externa samarbetspartners, som behandlar informationen för vår räkning (personuppgiftsbiträden). Vi använder oss av personuppgiftsbiträden för bland annat teknisk drift, underhåll och förbättringar av Tjänsten, utskick av våra nyhetsbrev samt vid riktad marknadsföring. Dessa företag följer våra instruktioner och de hanterar uppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträden får inte använda dessa uppgifter för andra ändamål än att uppfylla avtalet med oss och de är bundna av ett ändamålsenligt sekretessåtagande. Vi har skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

De aktuella företagen har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att informationen oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras eller skadas så väl som att informationen röjs till, missbrukas av eller på annat sätt behandlas i strid med Dataskyddsföringen (GDPR) eller våra instruktioner av obehöriga personer.

Överföring av personuppgifter till tredje land
När vi använder vissa databehandlare och andra samarbetspartners överförs dina personuppgifter till så kallade tredjeländer utanför EU/EES. Såvida det inte är ett tredjeland som har godkänts av EU-kommissionen som har en adekvat skyddsnivå (inklusive företag belägna i USA som omfattas av EU-U.S. Data Privacy Framework), är överföringsgrunden Europeiska kommissionens standard Avtalsklausuler.

För närvarande är följande mottagare berörda:

  • Google (USA) (omfattas av EU-US Data Privacy Framework)

Om du vill ha ytterligare information om vår överföring av dina personuppgifter till tredje länder, inklusive information om den specifika grunden för överföringen, vänligen skriv ett e-postmeddelande till [email protected].

Uttalande om dataskydd från Google Analytics
Våra webbplatser använder webbtjänstens analysmekanismer från Google Inc. ("Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA"): Google Analytics, Google Double Click och Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click och Google Tag Manager använder cookies för att analysera hur webbplatser används. Informationen som samlas in av cookies överförs till Googles servrar i USA och arkiveras.

Om IP-anonymiseringsfunktionen är aktiverad när du besöker vår webbplats kommer din IP-användaradress att förkortas av Google. Detta gäller EU:s medlemsländer och andra stater som anges i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i speciella fall skickas en fullständig IP-adress till Googles server i USA, där den förkortas. På så sätt är funktionen för att anonymisera IP-adresser aktiv på vår hemsida.

På begäran av webbplatsoperatören använder Google insamlad information för att analysera webbplatstrafik och för att förbereda rapporter om användningen av webbplatsen och andra tjänster kopplade till webbplatsanvändning. IP-adressen som kommuniceras av din webbläsare i Google Analytics lagras inte tillsammans med annan Google-data.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats, för att förbättra den och för att presentera produkter från autobutler.se.

Google Ads
I samband med användningen av Google Ads-verktyg kan din data skickas till andra partners. Syftet med att använda Google Ads är att marknadsföra produkter från Autobutler via Google Ads på externa webbplatser.

Om du besöker vår webbplats via en Google-annons, Google Ads, lagras en cookie på din dator, men detta möjliggör inte fullständig identifiering av dig. Insamlad information kan relatera till visning av specifika annonser på webbplatser, i Googles sökmotor och från Googles partners. Om du är en registrerad Google-användare kan Google koppla ditt besök på vår webbplats till ditt konto. Om du inte är en registrerad Google-användare eller om du inte är inloggad kan Google även lagra din IP-adress.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360
Vi använder webbtjänstanalysmekanismer från Google Marketing Platform. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare, vilket kan hjälpa till att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Google använda cookie-ID:n för att registrera konverteringar relaterade till annonsförfrågningar. Cookies innehåller inga personuppgifter, såsom e-postadresser, efternamn eller hemadresser. Detta verktyg låter din webbläsare ansluta till Googles server automatiskt.

Syftet är att presentera produkter från de av våra varumärken som bäst matchar dina intressen.

Du kan läsa mer om Google Marketing Platform på https://marketingplatform.google.com/about/

Dina rättigheter
I syfte att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätt till tillgång
Du har rätt att när som helst begära tillgång till dina personuppgifter, inklusive vilka kategorier av uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte hanteringen tjänar, kategorier av mottagare av uppgifterna etc. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifterna som vi hanterar om dig, och kan extrahera en översikt genom att logga in på https://www.autobutler.se/profile, och extrahera den som en zip-fil. Om du har andra frågor eller vill ha mer information kan du skicka en skriftlig begäran till [email protected]. Du kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare uppgifter för att bekräfta din identitet.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du får kännedom om några felaktigheter i de uppgifter som vi har registrerat om dig uppmanar vi dig att göra en skriftlig begäran till oss, så att uppgifterna kan rättas. För att utöva denna rättighet vänligen mejla oss på: [email protected]

Rätt till radering
I vissa fall kan du begära att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du drar tillbaka ett samtycke och vi saknar annan rättslig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen. I den mån en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga skyldigheter eller för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen till lagring
I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring, t.ex. om du anser att informationen vi har om dig inte är korrekt.

Rätt att invända
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter vad gäller direktmarknadsföring, inklusive den profilering som gjorts för att kunna rikta vår direktmarknadsföring.

Vidare har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi gör baserat på våra legitima intressen.

Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla samtycken som lämnats till oss för behandling av dina personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet
Du har rätt att samla in och återanvända personlig information för dina egna ändamål i olika företag (som är separata personuppgiftsansvariga). Detta gäller endast de personuppgifter du har överfört till oss, som vi behandlar med ditt samtycke eller i syfte att fullgöra avtalet. Om du vill ta emot dina uppgifter kommer vi att överföra en kopia av dina uppgifter till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, eller (om det är tekniskt möjligt) direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga
Du har rätt att när som helst klaga till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det land där du har din hemvist, arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen av GDPR begicks. Ett klagomål kan skickas via e-post till den danska tillsynsmyndigheten Datatilsynet på [email protected] eller via telefon på +45 33 19 32 00. Den relevanta tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som du når på [email protected] eller via +46 86 57 61 00.

Om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på [email protected]. Vi förbehåller oss dock rätten att neka förfrågningar som är ogrundade eller orimliga, särskilt om de är repetitiva, och vi kan även villkora svaret mot en rimlig avgift.

Radera uppgifter
Data som samlas in om din användning av autobutler.se kommer att raderas i enlighet med utgången av de specifika cookies som har registrerat dina personuppgifter (vänligen se cookiepolicyn på https://www.autobutler.se/sidor/cookies).

Data som samlas in i samband med din registrering till direktmarknadsföring kommer att raderas när du drar tillbaka ditt samtycke till direktmarknadsföring eller 2 år efter vår senaste kontakt (beroende på vilken som inträffar först). Om du har uppgett att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, kommer du att listas i vår "avregistreringslista" tills vidare.

Uppgifter som ingår i din profil raderas automatiskt, när du tar bort din profil eller om du inte har loggat in på din användarprofil på 5 år och om du inte loggar in inom en månad efter att vi meddelat dig, via din uppgivna e-postadress, att vi har för avsikt att radera din profil. Meddelanden på forum etc. kommer dock fortfarande att vara tillgängliga även efter det att du har raderat din profil.

Radering av din profil
Du kan när som helst radera din profil och/eller den information och det material som du laddat upp på Tjänsten. När du tar bort din profil, vänligen notera att meddelanden på forum eller aviseringar som skickats till andra användare fortfarande kommer att vara tillgängliga för mottagarna och att dessa meddelanden och aviseringar inte kommer att raderas. Om din profil är inaktiv i mer än 6 månader eller om du bryter mot våra villkor förbehåller vi oss rätten att ta bort eller inaktivera din profil och informationen och materialet som helt eller delvis laddats upp av dig.

Vi förbehåller oss också rätten att, utan föregående meddelande, sluta tillhandahålla dig Tjänsten och ta bort din profil i detta fall.

Radering av dina personuppgifter
Du har rätt att bli bortglömd och få dina personuppgifter som Autobutler har raderade. Om du vill använda denna rätt, logga in på din profil och gå till ’Inställningar’ för att ta bort din profil.

Om du har ytterligare frågor till GDPR, så skriv en e-post till [email protected].

Ändring av denna integritetspolicy
Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att återspegla förändringar i vår praxis. Datumet för den senaste integritetspolicyn finns överst i integritetspolicyn. Vi rekommenderar att du regelbundet läser sekretesspolicyn för att bli informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Få offerter från verkstäder nära dig.

Våra 314 verkstäder är redo att hjälpa dig.