För att ge dig en bättre upplevelse sparar vi information om ditt besök på Autobutler.se. Läs mer
Om Autobutler

2 års garanti

Två års garanti på all service- och reparationsarbete som förmedlas och utförs genom Autobutler

Två års garanti på all service- och reparationsarbete som utförs genom autobutler.se

Garantin omfattar:
 1. Både det utförda arbetet och använda reservdelar.
 2. Garantin gäller utan km-begränsning.
 3. Garantin gäller endast för den del av arbetet som förmedlats och utförts av Autobutler.
 4. Garantin gäller endast på den verkstad som utfört arbetet och är därför bunden mellan verkstad och kund.
 5. Garantin gäller i två år från fakturadatumet. Det är därför viktigt att både spara den bekräftade offerten som förmedlats genom autobutler.se och verkstadsfakturan, då det är dessa två dokument som utgör garantibeviset.
Garantin omfattar inte:
 • Skador / behov som behöver åtgärdas på grund av normalt slitage.
 • Skador som orsakats av fel bränsle, olja eller andra vätskor.
 • Skador som orsakats av trafikolyckor.
 • Skador till följd av brist på eller otillräcklig service eller underhåll.
 • Skador orsakade av onormal användning / missbruk av fordon.
 • Skador till följd av deltagande i motorsport.
 • Skador till följd av andra verkstäders eller egna reparationer, montering av tillbehör eller ombyggnationer på bilen.
 • Användande av gamla eller renoverade delar.
 • Däck
 • Rostskyddsbehandling
 • Justering, spår och inställningar (hjul, dörrar etc..)

Reklamation för garantitäckande skador ska ske till den verkstad som utfört reparationen senast två år efter utskriven faktura och ska ske innan inblandning av andra verkstäder. Det är därmed endast den verkstaden som utfört reparationen som kan laga skadan inom garantin.

2 års garanti på din bilreparation

Din säkerhet för kvalitetsarbete
Läs mer

Prisgaranti på alla uppdrag

Fått ett billigare pris? Vi matchar det
Läs mer