Om Autobutler.se

2 års garantiTvå års garanti på all service- och reparationsarbete som utförs genom autobutler.se

Garantin gäller, med följande undantag, både arbete och begagnade reservdelar

 1. Garantin gäller utan km-begränsning
 2. Garantin gäller endast den del av arbetet som är förmedlat och utfört genom autobutler.se
 3. Garantin gäller endast på verkstad som utfört arbetet, och är därmed bunden mellan verkstad och kund.
 4. Garantin gäller i två år från fakturadatum. Det är därför både viktigt att spara den bekräftade offerten förmedlat genom autobutler.se och verkstadsfakturan, då det är dessa två dokument som utgör garantibeviset.
 5. Garantin gäller endast arbete utfört efter Januari 2016.

Garantin omfattar inte:

 • Skador/behov som behövs åtgärdas på grund av normalt slitage
 • Skador som orsakats av fel bränsle, olja eller andra vätskor
 • Skador som orsakas av trafikolyckor
 • Skador till följd av brist på eller otillräcklig service eller underhåll
 • Skador orsakade av onormal användning/missbruk av fordon
 • Skador till följd av deltagande i motorsport
 • Skador till följd av andra verkstäder eller egna reparationer, installation av tillbehör eller ombyggnationer på bilen
 • Användande av gamla eller renoverade delar
 • Däck
 • Rostskyddsbehandling
 • Justeringar, spår och inställningar (Hjul, dörrar, etc.)


Reklamation utöver garantitäckande skador skall ske till den verkstad som utfört reparationen senast på två-årsdagen för utskriven faktura.


Registrera ett uppdrag redan idag. Starta här