Identifiera bromsproblem

03 augusti 2015, 16:06

Bromsar är bland de viktigaste delarna i bilen. Hur ska du annars stanna bilen? Att förstå systemet innebär att veta vilka problem som kan uppstå och hur man åtgärdar dem.

Många komponenter styr bromsarna

Ett flertal olika system måste jobba ihop för att bromsarna ska fungera. De är alla lika viktiga – om en bryter ned så bryts hela systemet. Flera av dessa komponenter har möjlighet att överhettas, utsättas för slitage eller gå sönder.

Om du märker att bromsarna snabbt förlorar kraft eller beter sig konstigt, måste du felsöka bromssystemet. På så sätt kan du snabbt rätta till felet eller enkelt kunna kommunicera problemet till verkstaden.

Hydraulsystemet

Den tillämpade tyngden och trycket på bromspedalen är långt ifrån tillräckligt för att minska hastigheten på bilen. Det är hydrauliken som kommer in och hjälper till.

Hydraulsystemet består av en behållare för bromsvätskan som regelbundet ska kontrolleras. Systemet tillför bromsvätska till en cylinder med kolvar som trycker ut bromsvätskorna ut i bromsrören när du trycker på bromspedalen.

Bromsskivor och Trumbromssystemet

Trumbromsar är ett gammaldags system som används till bakhjulen där bromsbackarna trycks ut mot trumman. I dag används det mest till handbromsen.

Det vanligaste är att ha ett bromssystem med bromsskivor och två bromsklossar. Bromsklossarna sitter i en bromsok med kolvar som pressar bromsklossarna mot bromsskivan. Från bromsoken går ett bromsrör till en cylinder där det hydrauliska systemet skapar tillräckligt med tryck för att bromsvätskan ska sprutas ut från bromsoken så att klossarna pressas mot bromsskivan.

Felsökning av bromsproblem

Nu vet du att bromssystemet består av flera olika delar, var och en med sina egna funktioner. Bromsarna kan brytas ned på flera olika platser men nedanför finns en lista över de vanligaste felen.

Läckage av bromsvätska

Ett av problemen som kan uppstå är att bromsvätskan läcker. Det är ett vanligt fel som kan upptäckas på flera olika sätt.

Utan den rätta mängden bromsvätska kan bromsarna tappa kraft och bromspedalen inte ge lika mycket motstånd vid inbromsning. När luft sedan samlas i cylindern så blir inbromsningen ännu sämre.

Om du upplever ett av följande problem med bilen ska du omedelbart kontrollera om det finns tillräckligt med bromsvätska i behållaren.

  • Lampan lyser och indikerar att något är fel
  • Om bilen drar snett vid inbromsning. Det behöver inte vara bromsvätskan men det är en bra utgångspunkt.
  • Om bromspedalen mjuknar, är lös eller bara känns annorlunda. Den sista biten vid inbromsning ska alltid ge mycket motstånd.

Om du märker att det saknar bromsvätska kan det vara normalt slitage. Fyll på med bromsvätska och testa bromsarna. Pumpa bromspedalen och kolla specifikt så att bromsvätskan inte sjunker. Om det sker måste du kolla efter läckage.

Allt om bromsar

Få offerter och jämför priser på bromsar

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

  • Få offerter från verkstäder nära dig
  • Spara upp till 60%*
  • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 312 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.