Om Autobutler

MRF Reparationsvillkor

MRF Reparationsvillkor

Vad är MRF Reparationsvillkor?

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella verkstäder. MRF har utarbetat reparationsvillkor som är godkända av Konsumentverket. MRF-anknutna verkstäder ska ha affischen ”Verkstadens reparationsvillkor” uppsatt i verkstadens kundmottagning. Här är några axplock av vad du som kund kan kräva av en MRF-verkstad. Verkstaden åtar sig bl.a. att:

· Utföra tjänsten fackmässigt
· med omsorg ta till vara kundens intressen
· samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt
· tillhandahålla det material som behövs.

Läs hela MRF-reparationsavtal

Få offerter från verkstäder nära dig.

Våra 314 verkstäder är redo att hjälpa dig.