För att ge dig en bättre upplevelse, spar vi information om ditt besök på Autobutler.se. Läs mer

Om Autobutler.se

MRF Reparationsvillkor

MRF Reparationsvillkor

Samtliga verkstäder som autobutler.se samarbetar med skall utföra arbetet efter MRF:s riktlinjer och följa MRF:s reparationsvillkor. Skulle en tvist uppstå följer de alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Vad är MRF Reparationsvillkor?

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella verkstäder. MRF har utarbetat reparationsvillkor som är godkända av Konsumentverket. MRF-anknutna verkstäder ska ha affischen ”Verkstadens reparationsvillkor” uppsatt i verkstadens kundmottagning. Här är några axplock av vad du som kund kan kräva av en MRF-verkstad. Verkstaden åtar sig bl.a. att:

· Utföra tjänsten fackmässigt
· med omsorg ta till vara kundens intressen
· samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt
· tillhandahålla det material som behövs.

Läs hela MRF-reparationsavtal


Registrera ett uppdrag redan idag. Starta här