Mekaniker felsöker en Volkswagen

Vad kostar felsökning och diagnostik av VW

22 november 2019, 14:52

I alla nyare fordon övervakar en dator motorns viktigaste funktioner.

Datorn samlar in uppgifter om motorns hälsa och på det sättet kan mekanikern göra en diagnostik och felsökning av bilens elektroniska utrustning när bilen är på verkstad.

Modern, datoriserad kontroll av bilar kallas också för OBD (On-Board Diagnostics). När bilens elektroniska system avger ett felmeddelande – dvs. någon av varningslamporna på instrumentpanelen lyser – kan verkstäderna, genom att koppla upp sig mot bilens datorsystem, snabbt identifiera eventuella fel.

Vid en felsökning av en Volkswagen läses alla felkoder av, och mekanikern kan se mängder av information om din bil. Det går bland annat att se om det finns några sensorer som uppmäter fel i systemet. Med hjälp av datorsystemet kan mekanikern göra en diagnostik av bland annat bilens batteriladdningssystem, start- och tändningssystem eller kanske hitta orsaken till ett återkommande fel på en eller flera av bilens krockkuddar.

Ibland är det lätt att hitta felet med hjälp av felsökningsverktyget, medan det andra gånger kan vara en tidskrävande uppgift att hitta felet och fastställa vilka defekta delar som ska bytas ut.

När du skapar ett uppdrag hos Autobutler du får ett fast pris på jobbet. Men om uppgiften visar sig vara en helt annan eller om det dyker upp fler fel, ringer verkstaden dig innan de åtgärdar något.

Det är din garanti för att verkstaden inte utför uppgifter som inte har avtalats på förhand.

När du använder Autobutler kan du också vara säker på att verkstaden uppfyller ett omfattande reparationsavtal med bland annat krav på att de använder rätt diagnostikverktyg.

För att ge dig en uppfattning om vad det kostar att utföra en diagnostik på din bil, eller en felsökning/avläsning av felkoder, har vi räknat ut ett genomsnittspris som omfattar alla de offerter på felsökning som verkstäderna har lämnat till VW-ägare, oavsett modell och årgång.

Jämför och spara* Du sparar i genomsnitt*
1 230 SEK 69%

Om du är osäker på vilken verkstad du ska välja kan du läsa omdömen som andra bilägare har gett verkstäderna, och utifrån dessa bestämma dig för vilken verkstad du känner mest tillit till.

När varningslamporna blinkar

De avancerade elektroniksystem som idag finns i nyare bilar säkerställer stabilitet, säkerhet och komfort. Det är naturligtvis viktigt att all elektronik fungerar till 100 procent och därför är det en fast punkt på listan när fordonet är på vanlig service att alla bilens felkoder läses av och att eventuella fel rättas till eller återställs.

Om det under normal körning händer att någon funktion plötsligt inte fungerar som den ska, får föraren ett meddelande via de små lysande varningslamporna på bilens instrumentpanel.

En lysande varningslampa visar därför att bilens datorsystem har upptäckt ett fel.

Varningslamporna kan lysa i antingen rött eller gult. En gul lysande lampa indikerar att det kan finnas ett möjligt fel, som det är bra att kontrollera på en verkstad inom en relativt kort tid.

Det kan mycket väl handla om ett litet, obetydligt fel, och oftast kan du köra till verkstaden. Men det är inte bra att ignorera varningslampan under längre tid.

Om varningslampan däremot lyser rött ska du genast stanna bilen och stänga av motorn. Tillkalla hjälp, så att du kan få bilen bogserad till din lokala verkstad.

På verkstaden kan mekanikern läsa av felkoderna och snabbt diagnostisera problemet och konstatera var i systemet felet sitter.

Om du har varningslampor som lyser kan du hämta offerter via autobutler.se. Därefter kan du lämna in bilen på verkstad, där mekanikern kan läsa av felkoderna och återställa felet så att alla sensorer i systemet fungerar som de ska igen.

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 318 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.