Sammanfattning: Vad finns det för typer av drivmedel?

03 augusti 2020, 14:24

För att din bil ska gå att köra behöver den bränsle och vilken typ av bränsle den behöver varierar beroende på motor. Det är något de flesta redan vet, men ibland kan det vara svårt att förstå sig på de olika typerna av diesel, bensin och biodrivmedel - särskilt då marknaden är i konstant förändring!

Hur vet jag vilket bränsle som är bäst för min bil?

Det som är viktigast att veta är vilken typ av bränsle man ska välja när man väl ska tanka på bensinstationen. Om du inte vet det, kan en feltankning orsaka allvarliga skador på din bil. Därför har vi sammanställt en översikt nedan där du kan hitta information om de olika typerna av bränsle som finns i Sverige - och Europa. Om du inte vet vilken typ av bränsle din bil behöver kan du kolla i bilens instruktionsbok eller innanför tanklocket.

Hur ser symbolerna för olika bränslen ut?

Efter att EU harmoniserade märkningen av bränsletyper i Europa 2018 kan det lätt uppstå en viss förvirring om vilka märkningar man ska gå efter på bensinstationen. Sedan dess har även nya märkningar tillkommit, och i länder som Frankrike finns det flera nya märkningar och symboler att ta hänsyn till. Läs mer nedan.

Symboler på bränslepumpar

Diesel

Mer än var tredje bil i Sverige går på diesel. Drivmedlet är i skrivande stund dyrare än vanlig bensin per liter och symboliseras av en kvadrat med ett "B" som anger andelen biobränsle. Det finns främst tre olika typer av dieselbränslen.

 • B7 är det vanligaste dieselbränslet. Det innehåller 7% biobränsle, som baseras på bearbetning av fettsyrametylester, fettsyror från växter eller djur (även kallat FAME).
 • B10 är en nyare typ av diesel som innehåller högre nivåer av biobränsle - dock max 10%.
 • XTL är en syntetisk diesel. En del kommer från paraffinolja och gas.

Bensin

Precis som med diesel finns det tre huvudtyper av bensin. Bensinen har symbolen E i en cirkel (E står för etanol).

 • E5 motsvarar båda märkningarna för blyfri SP95 och SP98. Bensinen innehåller upp till 5% bioetanol, ett bränsle tillverkat av jordbruksråvaror som majs eller andra grödor.
 • E10 är en nyare typ av bensin som innehåller 10% bioetanol. E10 är inte lika vanligt i Sverige som E5 men obligatorisk i till exempel Danmark och andra länder.
 • E85: Detta bränsle innehåller 85% bioetanol. I Sverige går det tanka med E85 på ungefär hälften av alla bensinstationer och i landet är cirka 4.1% av alla bilar en etanolbil.

Gasformiga bränslen

 • LNG står för Liquified Natural Gas och används främst av tunga fordon.
 • H2 betyder väte. Fördelen med detta bränsle är att det inte producerar koldioxid, men att producera själva bränslet kräver mycket energi.
 • CNG, eller komprimerad naturgas, är samma gas som används till att värma hus och hittas i bland annat stadsbussar och sopbilar. Gasen består av metan lagrat under högt tryck.
 • LPG står för Liquid Petroleum Gas och är en blandning av butan och propan.

Hur ser framtiden ut för drivmedel?

Innan du köper en bil är det viktigt att veta lite om de olika bränslena och vilka som är kompatibla med din bil. I framtiden kan landskapet för drivmedel förändras eftersom nyare blandningar av t.ex. bioetanol i diesel kan ta mer plats på marknaden när vi går mot en grönare framtid.

Eftersom fler och fler bilar i Europa är kompatibla med mer hållbara bränslen kan mer miljövänlig bensin fungera bra som en tillfällig lösning innan vi ställer om till helt fossilfritt drivmedel. I linje med denna förändring håller organ som EU också på att ta dieseldrivna bilar i en mer miljövänlig riktning med regler för dieselpartikelfilter, miljözoner och standarder för partikel- och NOx-utsläpp.

Få offerter från verkstäder nära dig

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

 • Få offerter från verkstäder nära dig
 • Spara upp till 60%*
 • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 311 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.