Lambdasond i avgassystem

Vad är en lambdasond?

20 november 2019, 15:36

Lambdasonden, även kallad lambdasensor, är en liten sensor som är placerad i bilens avgassystem mellan grenröret och katalysatorn. Lambdasonden utvecklades av Volvo på 70-talet.

Äger du en nyare bil är den utrustad med två lambdasonder med en av sensorerna placerade precis efter katalysatorn.

Vad är lambdasondens jobb?

Lambdasonden justerer mängden bränsle, som tar sig till motorcylindrarna genom att optimera luft / bränsleförhållandet. På detta sätt säkerställer den att motorn fungerar korrekt och har en balanserad bränsleförbrukning. Genom att se till så katalysatorn arbetar som den ska minskar sonden mängden skadliga utsläpp av koldioxidgaser.

Lambdasondens jobb ser därför till att din bil lever upp till kraven för föroreningar och utsläpp av CO2.

Hur fungerar lambdasensorn?

Eftersom lambdasensorn sitter framför katalysatorn kan den mäta förhållandet mellan luft och bränsle i avgaserna efter förbränning.

På så sätt får fordonets elektroniska styrenhet (ECU), som styr motorns funktioner, rätt data om utsläpp. Detta frigör sedan rätt mängd bensin till motorn, vilket är viktigt för att minska utsläppen av föroreningar.

Är lambdasonden defekt?

Om lambdasensorn är defekt så kommer det inte skickas någon data till ECU:n, vilket innebär att den kommer använda felaktig information och doserar fel bränsle till motorn. Detta kommer sannolikt att öka bränsleförbrukningen och därmed mängden dåliga utsläpp.

Förutom negativa konsekvenser för miljön kan detta leda till att katalysatorn täpps igen och vidare måste bytas.

Symptomer på fel med lambdasensorn

  • Motorvarningslampan tänds på instrumentbrädan
  • Bilen ger små ryck när du startar
  • Ovanligt hög bränsleförbrukning
  • Låg motoreffekt vid acceleration
  • Ökning av utsläpp av giftiga gaser

När ska jag byta lambdasond?

En lamdasond håller ungefär 15 000 mil. På grund av olika skäl kan den dock behöva bytas tidigare än så. När lambdasonden tar skada beror det ofta på påverkningar från motorn, men även läckage från avgassystemet kan skada sensorn.

Om du märker något av symptomen ovan rekommenderar vi att du besöker en mekaniker för att testa om felet kommer från lambdasensorn. Detta görs med ett felsökningsverktyg.

Om du ändå snart ska besikta bilen bör du vara medveten om att en defekt lambdasond inte kommer godkännas av besiktningsfirman. Tveka inte på att be om en felsökning hos en verkstad nära dig, eller hämta offerter på byte av lambdasensor

Kan jag ta bort lambdasensorn och fortfarande köra?

Att köra en bil utan lambdasensor rekommenderas inte. Sensorn ser till att din bil inte släpper ut mer CO2 än tillåtet enligt kraven från EU.

Så även om du tror att din bil blir mer kraftfull så är det ingen hållbar lösning eftersom katalysatorn riskerar att täppas igen.

Dessutom kommer det bli dyrare för dig att köra bil över tid då körning utan lambdasensorn ökar bränsleförbrukning med cirka 15%.

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 318 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.