Närbild på EGR-ventil

EGR-ventilen: Vad är det?

03 september 2019, 11:26

EGR står för Exhaust Gas Recirculation. Den här delen introducerades på 1970-talet i USA, och den började på allvar tas i bruk i Europa efter 1993 för att uppfylla den nya EU-standarden Euro 1, som reglerade graden av föroreningar i bilars avgasutsläpp.

EGR-ventilen är en mindre tratt med ett filter som är monterad där motorn utmynnar i avgassystemet. Ventilen öppnas när avgaserna från dieselbilen skickas tillbaka till förbränningsmotorn för att återvinnas.

EGR-ventilen och minskning av föroreningar

EGR-ventilen gör att avgaserna skickas in i förbränningskammaren en andra gång, en så kallad återcirkulation. Genom att värma upp sotpartiklarna en gång till minskas mängden av kväveoxider (NOx) i avgaserna och således minskas föroreningarna.

Syftet med ventilen – som tyvärr kan orsaka många problem för bilägare – är alltså att minska NOx-utsläppen från förbränningen. Dessa molekyler är särskilt farliga: WHO har kopplat ihop dem med risk för lungcancer.

Därför är det viktigt att EGR-ventilen uppfyller den europeiska standarden för hur mycket bilar tillåts förorena: Euro 6-normen, som har varit i kraft sedan 2015. Euro 6-normen begränsar utsläppen av NOx-partiklar till 80 mg/km för dieselbilar – mot 780 mg/km i Euro 3-normen.

Du kan läsa mer om Euro 6 här.

EGR-ventilen och bilbesiktningen

I Sverige finns också en uppsättning regler utöver normerna för utsläpp av NOx-gaser och partiklar i dieselbilar. Detta gäller framför allt när din dieselbil ska besiktigas, för den klarar inte besiktningen om den släpper ut partiklar eller NOx-molekyler över gränsvärdena.

Många äldre dieselbilar får dock problem med en igensatt EGR-ventil och fler bilägare väljer att manipulera med antingen EGR-ventilen eller partikelfiltret för att slippa den ganska stora verkstadsräkningen.

Men det är olagligt att försöka fuska med de system i bilen som ska minska mängden föroreningar och din bil klarar inte besiktningen om värdena är för höga.

Trafikerad väg på öppet landskap med vindkraftverk

Skadad EGR-ventil – vilka är riskerna?

I takt med att bilen används samlas sot i EGR-ventilen – liksom i dieselpartikelfiltret. Om ventilen inte rengörs kan den bli igensatt och bli helt blockerad för återcirkulationen. Det försämrar ventilens förmåga att minska föroreningarna i avgaserna.

Men samtidigt påverkar försämringen även motorns förmåga, eftersom den extra förbränningen inte äger rum. Det kan inverka negativt på motorns effekt, och bilen kanske inte kan startas.

Om din dieselbils EGR-ventil är defekt lyser motorvarningslampan.

Underhåll av EGR-ventilen

Innan vi går hela vägen till att byta ut EGR-ventilen kan du försöka att rengöra den genom att tillföra en specialprodukt till tanken. Om rengöringen lyckas kan du spara mycket pengar. Men om soten har suttit fast länge, och rengöringen inte räcker till måste du ta till andra medel.

Vad kostar ett byte av EGR-ventilen?

Om det inte räcker med att rengöra EGR-ventilen måste den bytas ut. Det här jobbet är relativt dyrt, och därför rekommenderar vi att du tar in offerter från olika verkstäder och jämför priserna så att du får ett hum om uppgiftens pris och omfång.

Om du använder Autobutler kan du enkelt jämför och spara pengar på byte & reparation av EGR-ventilen.

Få offerter och jämför priser på motor

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

  • Få offerter från verkstäder nära dig
  • Spara upp till 60%*
  • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 312 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.