Mekaniker utför diagnostisering av elektronik i en Nissan

Pris på diagnostisering och felsökning av Nissan

15 maj 2020, 13:10

Tekniken i moderna Nissan-bilar blir stadigt allt mer avancerad och därmed blir också utmaningarna för verkstäderna stadigt större och större. Genom att koppla upp sig online till särskilda servicecenter där det finns samlad expertis kan dagens mekaniker lösa de mest komplicerade problemen med fel i bilarnas elektronik.

Som bilägare är det i dag på det hela taget inte möjligt att själv reparera en nyare bil. I verkstäderna kontrolleras motorstyrningssystemet med hjälp av modern felsökningsutrustning; har man inte den utrustningen och är utbildad i dess användning blir det en omöjlig uppgift att utföra en felsökning på bilens elektronik.

All information om motorns driftsstatus registreras i datorsystemet och systemspecialisterna, som dagens mekaniker ofta kallas, kan med hjälp av speciell programvara läsa av och nollställa eventuella felkoder.

De gånger man kör bilen till en verkstad är det enkelt att hitta felet, men ibland kan det mycket väl hända att det blir en mer tidskrävande uppgift. Det kan man som bilägare lika gärna vara beredd på.

Vi har beräknat ett genomsnittspris nedan för att ge dig som Nissan-ägare en uppfattning om kostnad felsökning och läsning av felkoder för en Nissan. Priset nedan är baserat på alla de offerter som verkstäderna har skickat till Nissan-ägare för felsökning bil, oavsett modell eller årgång.

Spara i genomsnitt*
1.485 kr / 73%

Så enkelt är det att inhämta offerter via autobutler.se.

  1. Klicka först på ”Få offerter” – fyll sedan i kontaktuppgifter – postnummer och e-post, samt en kort beskrivning av vad problemet är med din bil Exempel: ”Jag vill ha en offert för att få en felsökning utförd på min Nissan” Det räcker med att upplysa verkstäderna om bilens registreringsnummer för att de snabbt skall kunna se vilken bilmodell det rör sig om.
  2. Klicka på ”Skapa uppdrag” – inom några timmar får du offerter från lokala verkstäder nära dig.
  3. Du kommer naturligtvis att ha möjlighet att kontakta verkstäderna om du har några frågor. Annars är det bara att boka en tid på den verkstad du vill anlita för att få en felsökning utförd på din bil.

Hur hittar mekanikern felet på bilen?

Bilens datorenhet registrerar alla data om bland annat motorns hälsotillstånd, och varje gång bilen är på verkstad kan mekanikern med hjälp av särskild programvara genomföra en elektronisk bildiagnos och avläsning av felkoder.

Om en verkstad inte använder det senaste och mest avancerade felsökningsverktyget som står till förfogande kan det utmynna i att man ställer en felaktig diagnos. Denna situation kan du som bilägare undvika om du uteslutande använder verkstäder som är anknutna till autobutler.se.

Samtliga verkstäderna omfattas nämligen av ett reparationsavtal som förpliktigar verkstäderna till att använda rätt utrustning. Verkstäderna har också samtidigt skrivit under på att de ser till att löpande skicka personalen på vidareutbildning. Därmed kan du vara säker på att de verkstäder du använder alltid ställer välutbildad verkstadspersonal till förfogande som är i stånd till att använda de senaste och mest avancerade verktygen och felkodsläsare för felsökning.

Hur allvarligt är det när varningslamporna tänds?

Bilens avancerade elsystem bidrar till stabilitet, säkerhet och komfort. En lång rad sensorer mäter ständigt om det finns fel i systemet och om ett fel uppstår någonstans på bilen tänds en varningslampa på instrumentbrädan.

Som beskrivits ovan är mekanikern i stånd till att sikta in sig på eventuella fel genom att koppla in sig på bilens datorsystem.
Varningslamporna på bilens instrumentbräda kan lysa i antingen rött eller gult.

Om varningslampan lyser gul talar den om att det kan finnas ett fel någonstans på bilen som man skall vara uppmärksam på. Det kan vara att man behöver kontrollera trycket i däcken eller se efter om det är dags att fylla på kylarvätska.

Konsultera eventuellt bilens instruktionsbok för att ta reda på vad den gula lampan betyder och kör sedan bilen till verkstaden om det visar sig nödvändigt.

En röd varningslampa skall omedelbart tas på allvar. En sådan bör faktiskt få en till att stanna bilen och stänga av motorn. Det krävs högst sannolikt, och är mest ansvarsfullt, att man tillkallar vägassistans för att få bilen bogserad till den lokala verkstaden

Här kan mekanikern läsa av felkoder bil och diagnostisera problemet så att man kan se var i systemet felet är.
Om du råkar ut för lysande varningslampor, använd ”Få offerter” här på autobutler.se.

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 318 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.