Pris på felsökning och diagnostisering av BMW

15 maj 2020, 10:50

Tekniken i moderna BMW-bilar blir allt mer avancerad och därmed blir också utmaningarna för verkstäderna större och större. Uppkoppling till särskilda hjälpcenter online är ett av de sätt på vilka verkstäderna idag är i ståatt själva lösa även komplicerade fel på bilarnas elektronik.

För den vanliga bilägaren är det nu praktiskt taget omöjligt att själv reparera bilen. För i verkstäderna kontrolleras bilens styrsystem för motorn med hjälp av modern felsökningsutrustning och det är få bilägare som har tillgång till sådan utrustning.

Alla data om motorns hälsa samlas in i datasystemet, och systemspecialisterna, som mekanikerna ofta kallas i dessa dagar, kan läsa av felkoder bil och nollställa dem, vilket säkerställer att motorn blir korrekt justerad.

I de allra flesta fall är det enkelt att hitta felet, men i vissa fall kan det bli en mer tidskrävande uppgift.

Det måste man vara beredd på som bilägare. Men som användare av autobutler.se får du alltid ett fast pris. Om uppgiften visar sig bli mer omfattande än vad man först antog (Läs: det som man fått en offert på) ringer mekanikern dig innan arbetet påbörjas. Därmed kan du vara säker på att det arbete som utförs på din BMW är i överensstämmelse med vad du förväntat dig.

Vi har beräknat ett genomsnittspris nedan för att ge dig en uppfattning om kostnad felsökning och läsning av felkoder för en BMW. Priset nedan baseras på alla de offerter som verkstäderna har skickat till BMW-ägare för felsökning bil, oavsett modell eller årsmodell.

Spara i genomsnitt*
1.475 kr / 75%

Om du är osäker på vilken verkstad du skall välja kan du här på sidan läsa andra användares bedömningar av verkstäderna och kanske bli bättre rustad för att fatta beslut om vem du litar mest på för att utföra uppgiften.

Hur hittar mekanikern fel på bilen?

Det moderna datasystemet är idag bilens centrala enhet. Systemet registrerar alla data på bland annat motorns hälsotillstånd, och varje gång bilen är på service kan mekanikern med hjälp av särskild programvara genomföra en elektronisk bildiagnos och avläsning av felkoder.

Om en verkstad inte använder den senaste och mest avancerade felsökning apparat som står till förfogande kan det leda till att man ställer en felaktig diagnos. Denna situation undviker man om man använder de verkstäder som är anknutna till autobutler.se.

Samtliga verkstäderna omfattas av ett reparationsavtal som förpliktigar verkstäderna att använda rätt utrustning. Verkstäderna är också skyldiga att löpande skicka personal för vidareutbildning. Man säkerställer därmed att mekanikerna kan använda de senaste och mest avancerade diagnostiska verktygen och felkodsläsare för felsökning.

När bilens varningslampor blinkar

De avancerade elsystem som moderna bilar idag är utrustade med säkerställer stabilitet, säkerhet och komfort.
Det är därför också avgörande att bilens elektronik alltid fungerar felfritt.

När en varning tänds i instrumentbrädan är det ett tecken på att det är ett fel någonstans på bilen. Varningslamporna på bilens instrumentbräda kan lysa i både rött och gult.

En gul varningslampa talar om att det kan finnas ett möjligt fel eller är något man skall vara medveten om. Kontrollera bilens instruktionsbok för att ta reda på vad den gula lampan betyder och kör sedan bilen till verkstaden om det visar sig nödvändigt.

En röd varningslampa skall dock leda till att man omedelbart stannar bilen och stänger av motorn. Man bör inte köra vidare i bilen, utan ringa efter vägassistans så att bilen kan bogseras till den lokala verkstaden.

I verkstäderna kan mekanikern identifiera eventuella fel genom att koppla in sig på bilens datorsystem.

Om du råkar ut för lysande varningslampor, använd ”Få offerter” här på autobutler.se.

Få offerter och jämför priser på felsökning

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

  • Få offerter från verkstäder nära dig
  • Spara upp till 60%*
  • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 318 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.