Mercedes – gör service på luftkonditioneringen och jämför priser

24 oktober 2017, 15:33

Hitta bästa priset på AC-service

Oavsett vilken typ av kylanläggning som finns i din Mercedes kommer den att varje år förlora mellan 8 och 10 procent av kylmedlet.

Frågar man på verkstäderna, får man veta att det är få bilister som har klart för sig att en luftkonditionerings- eller klimatanläggning kräver service och underhåll. När kylmedel försvinner, försämras kylförmågan. Över längre tid kan anläggningen svikta helt, och då blir räkningen dyr.

Mercedes AC-service

Din Mercedes AC tappar kontinuerligt köldmedium. Om det finns för lite köldmedium riskerar du att luftkonditioneringen slits ut eller går sönder.

När du skickar en förfrågan till autobutler.se får du automatiskt offerter. Alla offerter är skriftliga, så att du lätt kan jämföra pris och innehåll för de olika verkstäderna.

Använd autobutler.se – vi hjälper dig med att hitta den bästa verkstaden för pengarna.

Använd bilens luftkonditionering året runt

Om din Mercedes är utrustad med en luftkonditionerings- eller klimatanläggning, så är det faktiskt viktigt att den används året runt. Det är nämligen bara en skröna att luftkonditioneringen inte ska användas på vintern, så sätt igång anläggningen, och använd den hellre en gång för mycket än en gång för lite.

En luftkonditioneringsanläggning kräver nämligen konstant smörjning för att inte packningar och kolvar ska torka. Inne i det slutna systemet cirkulerar det en olja, som smörjer både packningar och kolvar, och om du inte använder din luftkonditionerings- eller klimatanläggning, riskerar du att vitala delar torkar ut, och att anläggningen går sönder.

För att AC-anläggningen ska fungera korrekt rekommenderas det dessutom att du minst en gång om året ska låta kontrollera anläggningen och minst en gång vartannat år göra service på den.

Vad är skillnaden mellan klimat- och luftkonditioneringsanläggning?

En ny Mercedes är idag utrustad med antingen en luftkonditioneringsanläggning eller en klimatanläggning. Båda anläggningarna fungerar genom att en kompressor kyler och torkar luften, som därefter cirkuleras inne i bilen. När fönster och eventuellt soltak hålls stängda, kommer temperaturen att vara konstant under hela körturen.

Med en helautomatisk klimatanläggning styrs temperaturen med hjälp av små sensorer, som hela tiden kontrollerar hur varmt det är i bilen. Vid temperaturvariationer blåses det in antingen kall eller varm luft, så att temperaturen hålls konstant.

En 2-zoners klimatanläggning fungerar på samma sätt. Anläggningen kan emellertid justera temperaturen individuellt på både förar- och passagerarsidan, och vissa anläggningar kan till och med styra temperaturen individuellt framtill och baktill i bilen.

På de mest avancerade klimatanläggningarna kan man ställa in en funktion som blåser avfuktad luft genom sätet, så att temperaturen runt ryggen känns behaglig.

En traditionell luftkonditioneringsanläggning är mindre avancerad. AC-anläggningen är en baslösning, med vilken temperaturen justeras manuellt. Anläggningen håller bara en viss temperatur i bilen, och vill man ändra denna sker det genom att man ändrar både fläkt och temperatur manuellt. Temperaturen hålls alltså inte automatiskt konstant.

Så görs en luftkonditioneringsservice

Sedan 2010 har det av mekaniker som arbetar med AC-anläggningar krävts en särskild efterutbildning. Utöver det måste verkstäder nu även vara certifierade för att få utföra en AC service. Kylmedlet förorenar nämligen mycket mer än CO2, och därför krävs det särskilda kvalifikationer för att hantera kylmedlet i en AC-anläggning på ett miljövänligt sätt.

Det är alltså viktigt att verkstäderna kan hantera kylmedlet ordentligt, men lika viktigt är det att du som bilägare inte kör omkring med den otät luftkonditionerings- eller klimatanläggning.

Härnedan kan du punkt för punkt se hur servicen på luftkonditioneringsanläggningen i din Mercedes går till.

1) AC-anläggningen töms på kylmedel och nytt sådant fylls på.
2) Oljan, som fungerar som smörjmedel för packningarna, byts.
3) Torkaren, som tar bort fukt och smuts från det cirkulerande kylmedlet, kontrolleras.
4) Pollenfiltret byts.
5) Borttagandet av dålig lukt sker genom rensning och desinficering av systemets luftkanaler.
6) Avslutningsvis kontrolleras alla anläggningens funktioner.

Genom att du gör service på bilens luftkonditionerings-/klimatanläggning förlängs dennas livslängd. Samtidigt minimeras risken för att anläggningen kraschar, till exempel under bilsemestern i Sydeuropa.

Låter du inte rensa systemet, får du en obehaglig lukt i bilen och kan också drabbas av luftvägsbesvär och eventuellt ögonirritation, eftersom det i systemet samlas bakterier som du andas in när du kör.

3 goda råd om luftkonditionering

  1. Har du en känsla av att luftkonditioneringsanläggningen inte kyler som den ska, bör du kontakta en verkstad. Där kan man med hjälp av en AC-maskin snabbt identifiera eventuella fel.

  2. Så här minskar man bakterieförekomsten i systemet: Stäng av AC-anläggningen 15 minuter innan körturen är slut. När anläggningen stängs av, kommer värmen från motorn att torka kanalerna, så att systemet töms på den fukt som annars kondenserar och blir till grogrund för bakterier.

  3. Låt kontrollera AC-anläggningen innan du köper en begagnad bil. Då slipper du ta över en bil med en defekt AC-anläggning.

Så underhåller du själv bilens luftkonditioneringsanläggning

Även om du följer alla skötselregler, kan det vara svårt att helt undgå att det utvecklas bakterier och dålig lukt i bilens AC-anläggning. Förklaringen är att det samlas vatten i systemet.

För att slippa obehagliga lukter är lösningen att du gör en grundlig rengöring av systemet.

1) Det kan ske genom att du använder en specialsprej, som sprutas direkt på AC-anläggningens förångare.

Först monterar du bort pollenfiltret som sitter under instrumentbrädan. Starta sedan motorn och dra på kupéfläkten. Innan du lämnar bilen tömmer du burken med rengöringssprej in i hålet där pollenfiltret har suttit.

Låt alla ventilationsmunstycken stå öppna, medan ventilationsanläggningen recirkulerar luften.

Efter en halvtimme är systemet genomrensat, och du kan montera ett nytt pollenfilter.

2) Du kan också välja att använda en så kallad granat. Den lösningen rekommenderas om din AC-anläggning bara är angripen av bakterier i liten utsträckning.

Pollenfiltret monteras av, motorn startas och kupéfläkten slås på.

Anläggningen ställs på recirkulation, och sprejgranaten aktiveras så att det sprutas ut rengöringsmedel i kupén.

Skynda dig att lämna kupén, som nu fylls med en dimma av rengöringsmedlet. Kom ihåg att hålla alla dörrar och fönster stängda.

Efter 30 minuter kan du montera in ett nytt pollenfilter och glädja dig åt den fräscha doften inne i bilen.


*De angivna priserna och besparingarna baseras på verkstädernas egna individuella priser, från verkstäder registrerade på autobutler.se, som erbjuder den aktuella tjänsten. De angivna priserna och besparingarna baseras på en genomsnittlig beräkning av offerter för tjänsten i fråga, inom en radie av 50 km, på uppdrag med minst 4 offerter under en 12-månadersperiod. Den genomsnittliga besparingen beräknas som skillnaden mellan den billigaste och den dyraste offerten för varje uppdrag på den aktuella tjänsten. Genomsnittspriset beräknas på alla offerter inhämtade på uppdrag på den aktuella tjänsten. Ditt individuella pris och besparingar kan variera beroende på bilmärke, modell, årsmodell och var i landet du vill få jobbet utfört.

Få offerter och jämför priser på aircondition

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

  • Få offerter från verkstäder nära dig
  • Spara upp till 60%*
  • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 311 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.