Volkswagen – serva din luftkonditionering

Vad kostar en a/c-service?

Alla luftkonditionerings- och klimatanläggningar förlorar kylmedium över tid. En anläggning förlorar varje år ca 8–10 % kylmedium, och därför ska anläggningen servas minst en gång vartannat år.

Priset för service på bilens luftkonditioneringssystem beror på vilken bilmodell du har.

I vissa nyare bilar använder man ett mer miljövänligt kylmedium, men det är också lite dyrare. Väljer du dessutom att låta rensa bort bakterier kostar även det extra.

Volkswagen AC-service

Din Volkswagen AC tappar kontinuerligt köldmedium. Om det finns för lite köldmedium riskerar du att luftkonditioneringen slits ut eller går sönder.

På autobutler.se kan du beställa offerter på service på ditt luftkonditioneringssystem. Alla offerter du får är skriftliga, så det är lätt att jämföra pris och omfattning för de olika verkstäderna. Känner du i förväg till en bra verkstad, kan denna mycket väl ingå som en av verkstäderna i offertgivningen.

Använd autobutler.se – vi hjälper dig att hitta den mest prisvärda verkstaden.

Luftkonditioneringsanläggningar finns det av flera slag

De flesta moderna bilar har i dag en eller annan form av luftkonditionering eller klimatanläggning. Det kan vara en helautomatisk klimatanläggning, en 2-zoners klimatanläggning eller det som kallas för luftkonditioneringsanläggning.

De tre kylanläggningarna är lite olika, men gemensamt för dem är att de måste underhållas och servas för att fungera effektivt och inte gå sönder.

HELAUTOMATISKA KLIMATANLÄGGNINGAR reglerar temperaturen inne i bilen. Om temperaturen till exempel ställs in på 22 grader, kommer anläggningen hela tiden att se till att justera temperaturen, så att den önskade temperaturen bibehålls.

2 ZONERS KLIMATANLÄGGNINGAR fungerar som de helautomatiska klimatanläggningarna men har den extra funktionen att temperaturen kan regleras individuellt på förar- och passagerarsidan.

Slutligen finns det LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNINGAR (A/C). De regleras manuellt. Anläggningen ser till att hålla en viss temperatur,och vill du ändra på denna får du själv dra på och av fläkten. Både den helautomatiska och 2-zoners klimatanläggningen verkar för de flesta nog mest attraktiv, men de bidrar också till att bilen blir dyrare i inköp.

Volkswagen har man utvecklat sina egna kyl- och klimatanläggningar, som kallas Climatic och Climatronic.

Climatic är en halvautomatisk klimatanläggning med ett vridreglage för temperaturen och manuella reglage för fläkt och avimning av rutorna.

Climatronic är den helautomatiska klimatanläggningen med digital display och elektronisk inställning av allt. Anläggningen ser till att hålla den önskade temperaturen.

En luftkonditionerings- eller klimatanläggning måste servas

En luftkonditionerings- eller klimatanläggning är en bekväm uppfinning, som inte ska användas enbart på sommaren när det är varmt utan faktiskt kan och helst ska användas året om.

Bilens kylanläggning fungerar genom att en kompressor kyler ned och torkar luften, som därefter cirkuleras inne i bilen.

Anläggningen består av ett slutet system med slangar och packningar. Inne i systemet finns det ett kylmedium och en olja. Med tiden kommer kylmediet att avdunsta och anläggningen alltså att förlora vätska. Ser man inte till att fylla på kylmedel torkar systemet långsamt ut, och packningar och filter förstörs.

Därför är det viktigt att du servar klimatanläggningen på din Volkswagen. Vid service på bilens klimat-/luftkonditioneringsanläggning sugs anläggningen tom på vätskor och vakuumtorkas. Till slut fylls nytt kylmedium på i systemet.

Överblick: Luftkonditioneringsservice

Ska du låta göra luftkonditioneringsservice på din Volkswagen, kommer arbetet att omfatta följande punkter:

 • Verkstaden tömmer anläggningen på kylmedium och fyller på nytt sådant.
 • Samtidigt byter man den olja som fungerar som smörjmedel och som gör att packningen i kompressorn inte torkar ut eller slits i onödan.
 • Torkaren som tar bort fukt och smuts från det cirkulerande kylmediet ses över.
 • Bilens pollenfilter byts ut.
 • Luftkanalerna rensas, så att dålig lukt avlägsnas.

Så undviks bakterier i systemet

Varma sommardagar gör luftkonditioneringsanläggningen att luften inne i bilen blir sval. När sedan bilen stannas är alla rör i luftkonditioneringsanläggningen kalla, och den varma luftens fuktighet kondenserar snabbt inne i rören.

Kondensvattnet samlas i små bassänger i systemet, där det växer bakterier och andra mikroorganismer. Det är dessa små ’vattenhål’ som ger en unken och obehaglig lukt inne i bilen.

Obehaglig lukt från luftkonditioneringsanläggningen är en sak, men bakterierna i systemet kan också ge luftvägsbesvär, ögonirritation, trötthet och huvudvärk. Därför bör du med jämna mellanrum få din luftkonditioneringsanläggning kontrollerad och rengjord.

Använd luftkonditioneringen året om

Många tror att en luftkonditioneringsanläggning bara ska användas på sommaren. Det är emellertid inte alls så. Faktiskt avråder både tillverkare och verkstäder att luftkonditioneringsanläggningen permanent stängs av över vintern.

När luftkonditionerings- eller klimatanläggningen i din Volkswagen inte hålls igång, står nämligen smörjmedlet stilla. I värsta fall riskerar du då att systemets packningar torkar ut och därmed blir otäta. Om du däremot använder anläggningen året om, säkerställer du att systemet är välsmort och ger ett behagligt och torrt inneklimat i bilen.

Tre goda råd om luftkonditionering

 1. Om inte bilens luftkonditioneringsanläggning kyler när den satts igång, bör du omgående kontakta en verkstad, där man genom att ansluta en a/c-maskin snabbt kan identifiera felet.

 2. Du kan minska risken för bakterieväxt i a/c-systemet genom att stänga av anläggningen 10–15 minuter innan du ska parkera bilen. När anläggningen stängs av kommer värmen från både motorn och luften att torka upp i kanalerna, så att det inte blir kvar någon fukt som kan kondensera i systemet.

 3. Det kylmedium som används i en luftkonditioneringsanläggning är inte helt billigt och särskilt inte om man använder ett miljövänligt sådant. När du ska göra service på din luftkonditioneringsanläggning är det därför en god idé att kontrollera om det angivna priset inkluderar byte av kylmedium eller om priset för detta tillkommer.


*De angivna priserna och besparingarna baseras på verkstädernas egna individuella priser, från verkstäder registrerade på autobutler.se, som erbjuder den aktuella tjänsten. De angivna priserna och besparingarna baseras på en genomsnittlig beräkning av offerter för tjänsten i fråga, inom en radie av 50 km, på uppdrag med minst 4 offerter under en 12-månadersperiod. Den genomsnittliga besparingen beräknas som skillnaden mellan den billigaste och den dyraste offerten för varje uppdrag på den aktuella tjänsten. Genomsnittspriset beräknas på alla offerter inhämtade på uppdrag på den aktuella tjänsten. Ditt individuella pris och besparingar kan variera beroende på bilmärke, modell, årsmodell och var i landet du vill få jobbet utfört.

Få offerter och jämför priser på aircondition

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

 • Få offerter från verkstäder nära dig
 • Spara upp till 60%*
 • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 315 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.