BMW - Bilens luftkonditioneringsanläggning ska användas året runt

23 mars 2018, 12:45

Luftkonditioneringen eller klimatanläggningen i din BMW har kommit till världen för att användas. Många bilägare tror felaktigt att bilens kylsystem bara ska användas på sommaren, men om man nöjer sig med det kommer anläggningen långsamt att torka ut. Använd därför hellre luftkonditionerings- eller klimatanläggningen i din BMW en gång för mycket än en gång för lite.

Vad kostar på BMW?

För att klimatanläggningen ska fungera till 100 procent rekommenderar verkstäderna att du minst en gång om året ska låta kontrollera anläggningen och minst en gång vartannat år lämna in den på service.

Det är faktiskt väldigt få bilägare som är medvetna om att både luftkonditionerings- och klimatanläggningen kräver service och underhåll. Men kylanläggningen i din BMW förlorar mellan 8–10 procent kylmedel varje år. När kylmedlet försvinner ger den en sämre kyleffekt. Vid bristande service kan anläggningen bli helt förstörd, och då blir räkningen dyr på allvar.

BMW AC-service

Din BMW AC tappar kontinuerligt köldmedium. Om det finns för lite köldmedium riskerar du att luftkonditioneringen slits ut eller går sönder.

Skapar du ett uppdrag på autobutler.se får du automatiskt offerter. Du får alla offerter skriftligen och kan därför lätt jämföra pris och innehåll från de enskilda verkstäderna.

Varför ska luftkonditioneringen användas på vintern också?

För att undvika att packningar och kolvar torkar ut kräver en luftkonditionerings-/klimatanläggning kontinuerlig smörjning. Systemet är konstruerat på ett sätt så att det flyter en olja inne i det slutna systemet, som bidrar till att smörja packningar och kolvar. När kylsystemet inte används, cirkulerar inte oljan i systemet och de vitala delarna torkar ut. Detta betyder att anläggningen med tiden kommer att riskera att gå sönder.

Med tanke på det är det därför också viktigt att du använder din BMW:s luftkonditioneringsanläggning på vintern. Anläggningen kan ta bort både imma och is från rutorna och samtidigt ge dit ett bra klimat inne i bilen.

Skillnaden mellan en klimat- och luftkonditioneringsanläggning

Din BMW är utrustad med antingen en luftkonditionerings- eller klimatanläggning. Båda kylanläggningarna fungerar genom att en kompressor kyler ner och torkar luften utifrån, och sedan skickar in den i bilens kupé. När fönster och eventuellt soltak hålls stängda hålls temperaturen i bilen konstant.

Skillnaden mellan en luftkonditionerings- och klimatanläggning är att den sistnämnda styr temperaturen med hjälp av små sensorer, som kontrollerar temperaturen inuti kupén. Om temperaturen ändras blåser anläggningen automatiskt in kall eller varm luft in i bilen för att upprätthålla den önskade temperaturen.

En 2-zoners klimatanläggning fungerar på samma sätt, men kan samtidigt även justera temperaturen individuellt på både förar- och passagerarsidan. I vissa fall kan den till och med styra temperaturen så att den är annorlunda i baksätet.

Till skillnad från en helautomatisk klimatanläggning är en luftkonditioneringsanläggning mindre avancerad. A/c-anläggningen är en baslösning som idag bara finns i äldre BMW-modeller, och där temperaturen justeras manuellt. Om temperaturen ska ändras görs det genom att antingen fläkt- eller temperaturreglaget skruvas upp eller ned. Temperaturen anpassas alltså inte automatiskt.

Service av luftkonditionerings- eller klimatanläggning

Sedan 2010 har det varit ett lagkrav att mekaniker som arbetar med a/c- och klimatanläggningar ska ha en speciell vidareutbildning.

Det kräver nämligen särskilda kvalifikationer för att hantera kylmedlet på ett miljövänligt godtagbart sätt. Kylmediet i fordonets a/c- och klimatanläggning förorenar nämligen betydligt mer än till exempel koldioxid. Därför är det idag ett krav från myndigheternas sida att verkstäderna kan hantera kylvätskan på ett godtagbart sätt.

Du kan gärna själv rengöra klimatanläggningen i din BMW, men om du behöver byta ut kylmedlet måste bilen alltså lämnas in på verkstad. Nedan går vi igenom service av din BMW:s a/c- eller klimatanläggning punkt för punkt:

  • Kontroll av anläggningens alla funktioner
  • Utbyte av pollenfilter och mikrofilter i förångaren
  • Förångaren rengörs och desinficeras för att ta bort mögel och dålig lukt så att du kan köra med optimal luftkvalitet
  • Begagnad kylvätska töms ut och nytt kylmedel fylls på

Varje gång du låter serva din BMW:s luftkonditionerings-/klimatanläggning förlänger du dess livslängd och minskar samtidigt risken för att den blir förstörd.

3 goda råd om luftkonditionerings- och klimatanläggningar

  1. Om luftkonditionerings- eller klimatanläggningen inte kyler som den ska, bör du kontakta din lokala verkstad som med hjälp av en särskild a/c-maskin snabbt kan kontrollera om det är fel på systemet.
  2. Om du stänger av bilens a/c- eller klimatanläggning 10–15 minuter innan du ska parkera kan du minska bakteriebildningen inne i systemet. Värmen från motorn torkar nämligen ut luftkanalerna så att systemet töms på det kondensvatten som annars står kvar i systemet och bildar bakterier.
  3. Om du köper en begagnad bil så tänk på att få kylanläggningen kontrollerad innan du avslutar affären. På så sätt undviker du att ta över en bil med en defekt klimatanläggning.


*De angivna priserna och besparingarna baseras på verkstädernas egna individuella priser, från verkstäder registrerade på autobutler.se, som erbjuder den aktuella tjänsten. De angivna priserna och besparingarna baseras på en genomsnittlig beräkning av offerter för tjänsten i fråga, inom en radie av 50 km, på uppdrag med minst 4 offerter under en 12-månadersperiod. Den genomsnittliga besparingen beräknas som skillnaden mellan den billigaste och den dyraste offerten för varje uppdrag på den aktuella tjänsten. Genomsnittspriset beräknas på alla offerter inhämtade på uppdrag på den aktuella tjänsten. Ditt individuella pris och besparingar kan variera beroende på bilmärke, modell, årsmodell och var i landet du vill få jobbet utfört.

Få offerter och jämför priser på aircondition

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

  • Få offerter från verkstäder nära dig
  • Spara upp till 60%*
  • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 318 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.