Stötdämparna är mycket viktiga för din säkerhet

Bilens stötdämpare handlar inte bara om komfort

07 maj 2020, 13:37

Biltillverkare, försäkringsbolag och myndigheter har i åratal gjort stora ansträngningar genom olika kampanjer för att ”utbilda” oss bilister så att vi blir medvetna om bilens viktigaste säkerhetspunkter.

Detta har resulterat i att de flesta bilister idag är väl medvetna om att det är en bra idé att byta från sommardäck till vinterdäck och att både däck med ordentliga däckmönster och bromsar som inte är helt nedslitna är viktiga för trafiksäkerheten.

Å andra sidan är det inte så många förare som är medvetna om att bilens stötdämpare faktiskt också har stor betydelse för trafiksäkerheten.

Slitna stötdämpare minskar trafiksäkerheten

Många förare betraktar därför bara stötdämpare som en extra komfort, men bilens stötdämpare handlar långt ifrån om bara det.

Bilens fjädringssystem hjälper till att säkerställa att hjulen har kontakt med vägen, och stötdämpare och fjädrar ser till att stötar och dunsar från vägbanan inte fortplantas direkt upp i karossen.

Stötdämparna, som alltså absorberar större ojämnheter från vägen, har stor inverkan på komforten när man kör, men helt visst också på trafiksäkerheten. För om fjädringen inte fungerar som den skall, mister hjulen greppet varje gång bilen kör över en bula.

När hjulen inte är i kontakt med vägen kan bilisten inte heller styra bilen, och även om det ofta bara rör sig om bråkdelar av sekunder kan det få ödesdigra konsekvenser.

Ju äldre bilen är, och ju fler mil den har gått, desto större är risken att stötdämparna är slitna och defekta.

Ett slitet fjädringssystem bidrar samtidigt också till att bilen blir mer instabil, och farliga situationer kan därför lätt uppstå om man tvingas utföra en snabb undanmanöver. Till sist så ger slitna och defekta stötdämpare ökad stoppsträcka. Ofta med flera meter, även vid låga hastigheter.

Byte av slitna stötdämpare är därför minst lika viktigt som en säkerhetsåtgärd som den är att ersätta nedslitna däck och bromsbelägg.

Alltför många kör runt med defekta stötdämpare

Med jämna mellanrum genomför bl.a. tillverkarna av stötdämpare undersökningar av hur många bilar som faktiskt kör runt med slitna eller rent av defekta stötdämpare och därmed utgör en trafikfara.

Tillverkarna av stötdämpare har flera intressen att ta till vara på. Dels skall de sälja stötdämpare, dels vill tillverkarna inte få sina namn kopplade till olyckor som orsakats av slitna stötdämpare. Det är därför viktigt att få en bild av hur många bilar som faktiskt kör runt med stötdämpare som borde ha bytts ut för länge sen.

Tidigare har den tyska tillverkaren av stötdämpare, Monroe, som utgör en del av Tenneco, genomfört en undersökning av nästan 40 000 tyska bilar. Undersökningen visade att så gott som varannan tysk bilist körde runt med stötdämpare som inte var i ordning. Andra studier har visat att det var en av fyra tyska bilister som hade fel på sina stötdämpare.

Oavsett vilken studie man åberopar så handlar det om ett stort antal. Och börjar man räkna på hur många bilar det rör sig om i den tyska studien, kommer man snabbt fram till att miljontals tyska bilar kör runt med defekta stötdämpare.

Det finns inga liknande aktuella svenska studier, men det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda här hemma. Många i Sverige kör fortfarande i äldre bilar och det innebär också en ökad risk för slitna stötdämpare.

Håll ett öga på bilens stötdämpare

Även om stötdämpare lever sina egna liv i det fördolda, är det alltså en bra idé att man som bilist håller ett öga på dem. Verkstäderna kontrollerar dem säkert när bilen kommer in på service, och skall den besiktigas får fjädringssystemet också extra uppmärksamhet.

Men det är viktigt att man själv håller ett vakande öga på bilens stötdämpare emellan dessa kontroller. Räkna med att stötdämparna behöver bytas när bilen har gått omkring 8 000 mil, men om man har otur och en stötdämpare får en defekt så att den läcker olja, måste den givetvis bytas ut omedelbart.

Exakt när stötdämparna behöver bytas beror bland annat på vad man vanligtvis kör på för underlag. Om man kör mest på motorväg, där bilen sällan passerar över större ojämnheter, och i allmänhet inte gör kraftiga inbromsningar där kraften överförs till framsidan av bilen och därmed belastar stötdämparna, så håller fjädringssystemet längre än om man varje dag kör på dåliga vägar med massor av gupp.

Utför det klassiska vipptestet

Det finns flera saker som du kan göra själv för att kontrollera om stötdämparna på din bil är slitna. De flesta har hört talas om det klassiska vipptestet. Ställ dig vid hörnet av bilen där den främre skärmen slutar vid stötfångaren. Testa så med att trycka ner hörnet av karossen. När du släpper igen skall bilen bara vippa en enda gång innan den faller till ro. Vippar den flera gånger så är det förmodligen ett tecken på att stötdämparna är slitna. Detsamma gäller om det känns alltför lätt att trycka ner bilen.

6 saker som säger att stötdämparna är slitna

Bilens stötdämpare slits gradvis. Kanske upptäcker du det inte för att du kör bilen varje dag och märker därför inte de små förändringarna. Men det finns flera tydliga signaler som talar om att du nog bör låta en verkstad kontrollera bilens stötdämpare.

Om du till exempel känner av konstiga rörelser eller ljud när du svänger, bromsar eller accelererar bör en varningsklocka börja ringa.

Nedan får du 6 problem om vad du ska vara uppmärksam på:

  1. Du har plötsligt längre stoppsträcka när du bromsar.
  2. Varje gång du kör över en bula på vägen, hörs ett konstigt ”dunk”.
  3. Tar du tag i ratten, känns det som det är glapp i ratten.
  4. När du vrider ratten för att svänga, hörs det också ljud som inte borde vara där.
  5. Bilen verkar lite för livlig, och det känns som den svajar, både när du svänger och när du bromsar.
  6. Du lägger märke till att däcken slits ojämnt.

Läs mer här:
Så minskar du slitaget på fjädringen

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 315 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.