Bilägare med handen på ratten i en Honda

Styrinrättning bil och glapp i ratten: Honda

Det får inte finnas något fel på bilens styrinrättning, eftersom det är både osäkert och farligt att köra runt med och samtidigt kan orsaka skador på andra komponenter i bilen.

En Hondas styrinrättning innefattar bland annat ratt, rattstång, styrhus, kuggstång, svängarm, styrleder och kulleder. Med tiden slits de enskilda delarna, och om man har oturen att köra ner i ett hål på vägen eller upp på en trottoarkant i alltför hög hastighet, kan delar av styrningen skadas eller skevheter uppstå, som därefter bör korrigeras.

Om man upptäcker oregelbundenheter under körning, bör man omedelbart låta sin mekaniker kontrollera felet. Oregelbundenheter kan upplevas i form av konstiga ljud när ratten vrids, eller det kan vara att ett metalliskt klonkande hörs när bilen kör över en bula på vägen.

Vänder man sig till en verkstad för att man hyser misstankar om fel på bilens styrning, erbjuder sig verkstaden att utföra en kontroll av styrningen som består av både en spårning och en 4-hjulsmätning. På nyare bilar har ECU (Engine Unit Control) samlat in information om eventuella fel på styrningen, och mekanikern kommer både att läsa av eventuella felkoder och gå igenom de mekaniska delarna av bilens styrinrättning för att fastställa felet.

Priset på en mätning av bilens styrning kan variera, men vi har beräknat det genomsnittliga priset baserat på alla offerter från verkstäderna till Honda-ägare oavsett årgång eller modell.

Spara i genomsnitt*
1.400 kr / 51%

Om du här på sidan använder funktionen ”Få offerter” får du enkelt skriftliga offerter (oftast inom 24 timmar) och kan jämföra och spara pengar på verkstadsräkningen när du använder en av de kvalitetsverkstäder som är anknutna till autobutler.se.

Som bilägare omfattas du också av ett prismatch-avtal varje gång du använder autobutler.se. Avtalet innebär att om du hittar ett erbjudande som är billigare än den billigaste av de offerter som du mottagit, så kommer Autobutler att matcha det priset. Du garanteras därmed alltid de lägsta verkstadspriserna.

Vi erbjuder dig också en 3-års garanti på alla verkstadsreparationer som du får utförda via autobutler.se. Alla verkstäder som samarbetar med autobutler.se är kvalitetskontrollerade av FDM och uppfyller därför FDM:s reparationsavtal.

Rattglapp och fel på styrning bil

Om din bil kör runt med felaktig inställning av styrningen kan det påverka både komfort och trafiksäkerhet. Fel på styrinrättningen kan orsakas av slitage och kan visa sig i en felaktig styr- eller kulled.

Det kan också vara så att ett av bilens hjullager är slitet. Det upptäcks genom att ett rasslande ljud hörs under körning. När bilen stannar kan du ta tag i toppen av hjulet och vicka inåt och utåt. Om det är möjligt att rubba hjulet lite fram och tillbaka, beror det förmodligen på glapp i hjullagret. Fråga på din lokala verkstad om hjullagret måste ändras eller om det räcker med att det dras åt.

Fel på andra delar av bilens styrning kan också ibland orsaka oväsen under körning, och man kan till exempel också märka att bilen när man kör rakt fram har en tendens att dra sig ut åt en av sidorna.

I nyare bilar kommer sensorer att registrera eventuella elektroniska fel som sparas i ECU. Dessa fel kan verkstaden läsa av och eventuellt nollställa när bilen är i verkstaden.

Det kan också vara så att det har uppstått glapp i ratten. Glapp i ratten kan bero på att styrhus, framhjulslager, hjulinställning eller hjulupphängning är sliten. Glappet i ratten definieras som den bit ratten kan vridas utan att hjulen följer med.

Det är relativt enkelt att checka om bilen har ett rattglapp. Om din Honda har servostyrning, skall du börja med att slå på motorn och lägga växeln i friläge. Sidorutan skall vara nerdragen så att du kan stå utanför bilen och greppa tag i ratten. Pröva nu att vrida ratten från sida till sida och se efter om hjulet rör sig. Om ratten kan vridas fram och tillbaka utan att hjulet rör sig, då har bilen rattglapp.

Om du upptäcker ett eller flera av ovanstående fel, leta reda på en verkstad genom autobutler.se och få en styrmätning utförd.

På verkstaden mäts styrinrättningen med hjälp av datorutrustning. Vinklar som axellutning, spindelbultens lutning bakåt och spårdifferensvinkeln kontrolleras så att mekanikern är säker på att styrning och hjulinställning är enligt fabrikens instruktioner. I samband med mätningen av styrinrättningen korrigeras eventuella fel så att bilen lämnar verkstaden med felfri styrning och utan glapp i ratten eller andra fel.

Få offerter och jämför priser på ratt

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

  • Få offerter från verkstäder nära dig
  • Spara upp till 60%*
  • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 318 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.