Rök ur avgasrör på Hyundai

Hyundai – pris för att få avgassystem bytt

21 april 2020, 10:33

Vintern på våra breddgrader innebär fukt och massor av vägsalt som strös ut på vägarna över hela landet. Kombinationen av vägsalt och fukt gör att bilarna börjar rosta.

Rost uppstår nämligen som en kemisk förening när järn och järnhaltiga material kommer i kontakt med vatten och syre. Och tillsätter man lite salt i processen går rostangreppen bara extra starkt framåt.

Det är framför allt karossen och underredet som blir mest utsatta. Under bilen sitter också avgassystemet, och rost är just den vanligaste orsaken till att avgassystemet eller delar av avgassystemet på din Hyundai måste bytas med jämna mellanrum.

Rostangreppen äter upp metallen och orsakar sprickor och hål i avgassystemet. När det händer måste man antingen reparera avgassystemet eller byta ut det helt.

För ett avgassystem med hål i för nämligen med sig för mycket motorbuller under körning, och man riskerar samtidigt att farliga avgaser läcker in i bilen från avgassystemet.

Byte eller reparation av fordonets avgassystem är en uppgift för bilverkstaden. autobutler.se har undersökt priserna för att ge dig en uppfattning om vad det kostar att få avgassystemet bytt på en Hyundai.

Vi har baserat våra prisberäkningar på samtliga offerter som våra samarbetspartners (bilverkstäderna) skickat till Hyundai-ägare, oavsett modell eller årsmodell.

Spara i genomsnitt*
1.390 kr / 21%

Om bilen behöver komma till en verkstad, använd autobutler.se för att inhämta offerter.

Över 100 000 bilägare har bedömt bilverkstäderna här på autobutler.se. Genom att läsa andra användares bedömningar blir det förhoppningsvis lättare för dig att välja verkstad, oavsett om du fokuserar på pris, kvalitet eller geografisk närhet.

Vilka delar består bilens avgassystem av?

Avgassystemet för en Hyundai börjar vid avgasgrenröret.

Genom avgasgrenröret som är monterat på själva motorblocket leds avgaserna från motorns cylindrar in i den övre delen av avgasröret.

Här sitter katalysatorn, som är ett kemiskt filter. Katalysatorn ser till att de skadliga avgaserna, kväveoxider, kolmonoxid och kolväten, filtreras så att de återstående gaserna som leds vidare ut ur avgasröret är mer eller mindre oskadliga.

Avgasröret fortsätter ner under bilen från framsidan till baksidan. Röken leds vidare genom en eller flera ljuddämpare vars uppgift är att minska motorbullret. På den sista delen av avgassystemet sitter den bakersta ljuddämparen. I ytteränden finns själva utloppsröret.

Om korrosion äter sig igenom avgassystemet, dvs. ljuddämpare, avgasrör etc., kan de enskilda delarna ofta bytas ut individuellt, om inte hela systemet rostat sönder totalt.

Man behöver alltså inte köpa ett helt nytt och komplett avgassystem om man skulle upptäcka ett hål på till exempel den mellersta delen av avgasröret.

Om det uppstår hål på avgassystemet och det är befinner sig före katalysatorn kan det vara en allvarlig fråga. De farliga ofiltrerade avgaserna riskerar nämligen att sippra in i bilen och gaserna är giftiga för både människor och miljö.

Upptäcker man ett hål på avgassystemet skall man alltså se till att få in bilen på verkstad så att felet repareras.

Få offerter och jämför priser på avgaser

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

  • Få offerter från verkstäder nära dig
  • Spara upp till 60%*
  • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 318 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.