Mazda - Använd bilens luftkonditionering året runt

23 mars 2018, 13:01

De flesta nyare bilar kommer idag från fabriken med antingen klimatanläggning eller luftkonditionering som standardutrustning. Detta gäller även för Mazdas modeller.

Det är bekvämt att ha en klimatanläggning eller luftkonditionering i sin bil. Särskilt under varma sommardagar, när du sitter i kö på motorvägen eller i staden, eller när du far på bilsemester söderut. I sådana situationer är luftkonditioneringsanläggningen underbar för bilägare.

Mazda AC-service

Din Mazda AC tappar kontinuerligt köldmedium. Om det finns för lite köldmedium riskerar du att luftkonditioneringen slits ut eller går sönder.

Luftkonditionerings- eller klimatanläggningen i din Mazda ska dock inte bara användas på sommaren. Det tror många felaktigt, men kylanläggningarna ska faktiskt helst användas året runt.

Packningar och kolvar torkar långsamt ut om inte systemet smörjs kontinuerligt. Anläggningen fungerar så att det flyter en olja inne i ett slutet system, som bidrar till att smörja packningar och kolvar. När kompressorn inte är igång, cirkulerar inte oljan i systemet och de vitala delarna torkar ut. När det händer blir systemet otätt och kommer så småningom att sluta fungera.

Många kanske frågar sig varför det finns en fördel med att använda luftkonditionerings- eller klimatanläggningen på vintern, men anläggningen avlägsnar både is och imma från rutorna och bidrar samtid till ett bra klimat inne i bilen.

Två typer av kylanläggning

Din Mazda kan utrustas med antingen en luftkonditionerings- eller klimatanläggning. Båda anläggningarna fungerar genom att en kompressor kyler och torkar luften innan den skickas in i kupén. När du ser till att hålla fönster och eventuellt soltaket stängda ser din luftkonditionerings- eller klimatanläggning till att det är en behaglig temperatur inne i bilen.

De två systemen skiljer sig något från varandra, även om båda anläggningarna har som syfte att skapa frisk luft och samtidigt sänka temperaturen inne i kupén.

Klimatanläggningen är den mest avancerade och styr temperaturen med hjälp av små sensorer som registrerar om temperaturen ändras inne i kupén. När detta sker blåser klimatanläggningen automatiskt in kall eller varm luft i kupén, så att den önskade temperaturen uppnås och bibehålls.

En klimatanläggningen finns i flera olika versioner. En av de mer avancerade är en 2-ZONERS KLIMATANLÄGGNING, som gör det möjligt att justera temperaturen individuellt på förar- respektive passagerarsidan.

En LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING är inte lika avancerad. A/c-anläggningen, som den också kallas, är en baslösning där temperaturen inte anpassas automatiskt utan måste justeras manuellt. Om man vill ändra temperaturen gör man det genom att skruva antingen fläkt- eller temperaturreglaget upp eller ner.

Få bra pris på service av a/c- eller klimatanläggningen

De allra flesta bilägare är inte alls medvetna om att både en luftkonditionerings- och klimatanläggning behöver service och underhåll. Men a/c- eller klimatanläggningen i din Mazda förlora vanligen mellan 8–10 procent kylmedel om året.

När kylmedlet försvinner måste kompressorn arbeta hårdare för att ge dig önskad temperatur. Anläggningen levererar alltså sakta men säkert sämre kylprestanda när kylvätskan försvinner.

För att a/c- eller klimatanläggningen ska fungera optimalt rekommenderas att du åtminstone en gång om året låter kontrollera den och minst en gång vartannat år lämnar in den på service.

När du skapar ett uppdrag på autobutler.se får du automatiskt offerter. Alla offerter lämnas skriftligen så att du i lugn och ro kan jämföra innehåll och pris innan du väljer verkstad.

Använd autobutler.se – vi hjälper dig att hitta en bra verkstad till rätt pris.

Service av luftkonditionerings- och klimatanläggning

Sedan 2010 har myndigheterna ställt krav på att verkstäderna ska kunna hantera kylmedlet i en a/c- eller klimatanläggning på ett miljömässigt godtagbart sätt. Därför måste de verkstäder som arbetar med service av a/c- och klimatanläggningar utbilda sina mekaniker.

Det krävs nämligen speciella kvalifikationer för att hantera kylmedel på ett miljömässigt godtagbart sätt eftersom kylmedlet faktiskt förorenar mer än till exempel koldioxid.

Det innebär också att du inte själv kan fylla på nytt kylmedel i din Mazda. Du kan och bör gärna själv rengöra bilens kylanläggning, men om kylmedlet ska bytas ut måste bilen ta en tur till verkstaden.

På verkstaden gås a/c- eller klimatanläggningen igenom punkt för punkt enligt beskrivningen nedan:

 • Anläggningens olika funktioner kontrolleras så att de fungerar som de ska.
 • Pollenfilter och mikrofilter i förångaren byts ut.
 • Anläggningens förångare desinficeras och rengörs för att ta bort dålig lukt, mögel och andra bakterier.
 • Det görs en vakuumtest för att kontrollera om det finns några läckor.
 • Det använda kylmedlet töms ut och nytt kylmedel samt olja fylls på.

3 goda råd om luftkonditionerings- och klimatanläggningar

Varje gång det görs service av bilens luftkonditionerings-/klimatanläggning förlänger du dess livslängd. Samtidigt minskar risken för att anläggningen förstörs.

 1. Om luftkonditionerings- eller klimatanläggningen inte kyler som den ska, bör du lämna in bilen på verkstad där mekanikerna med hjälp av en särskild a/c-maskin kan kontrollera om det är fel på systemet.
 2. Om du stänger av a/c- eller klimatanläggningen 15 minuter innan du slutar köra kan du minska bakteriebildningen inne i systemet. Värmen från motorn torkar nämligen ut luftkanalerna så att det inte bildas kondensvatten i systemet. Därmed förhindrar du att det bildas bakterier i rör och slangar.
 3. Om du köper en begagnad bil, se till att kylanläggningen kontrolleras innan du avslutar affären. På så sätt undviker du att ta över en bil med en defekt klimatanläggning.


*De angivna priserna och besparingarna baseras på verkstädernas egna individuella priser, från verkstäder registrerade på autobutler.se, som erbjuder den aktuella tjänsten. De angivna priserna och besparingarna baseras på en genomsnittlig beräkning av offerter för tjänsten i fråga, inom en radie av 50 km, på uppdrag med minst 4 offerter under en 12-månadersperiod. Den genomsnittliga besparingen beräknas som skillnaden mellan den billigaste och den dyraste offerten för varje uppdrag på den aktuella tjänsten. Genomsnittspriset beräknas på alla offerter inhämtade på uppdrag på den aktuella tjänsten. Ditt individuella pris och besparingar kan variera beroende på bilmärke, modell, årsmodell och var i landet du vill få jobbet utfört.

Få offerter och jämför priser på aircondition

Få offerter »

Fördelar med Autobutler

 • Få offerter från verkstäder nära dig
 • Spara upp till 60%*
 • 3 års garanti på arbete och reservdelar

Vi är alltid redo att hjälpa dig! Kontakta oss på email eller ring 08 34 92 90

Få offerter från verkstäder nära dig

Vi har 311 oberoende verkstäder som är redo att hjälpa.