Om Autobutler

3 års garanti

Verkstäderna ger tre års garanti på allt service- och reparationsarbete som förmedlas och utförs genom autobutler.se

Tre års garanti på all service- och reparationsarbete som utförs genom autobutler.se

Garantin gäller utan km-begränsning både det utförda arbetet och använda reservdelar.

Garantin omfattar:
 1. Garantin gäller endast för den del av arbetet som förmedlas och utförs genom autobutler.se.
 2. Garantin gäller endast på den verkstad som utfört arbetet och är därför bunden mellan verkstad och kund.
 3. Garantin gäller i tre år från fakturadatumet.
Garantin omfattar inte:
 • Skador / behov som behöver åtgärdas på grund av normalt slitage.
 • Skador som orsakats av fel bränsle, olja eller andra vätskor.
 • Skador som orsakats av trafikolyckor.
 • Skador till följd av brist på eller otillräcklig service eller underhåll.
 • Skador orsakade av onormal användning / missbruk av fordon.
 • Skador till följd av deltagande i motorsport.
 • Skador till följd av andra verkstäders eller egna reparationer, montering av tillbehör eller ombyggnationer på bilen.
 • Användande av medtagna, gamla eller renoverade delar.
 • Däck
 • Rostskyddsbehandling
 • Justering, hjulinställningar och inställningar (hjul, dörrar etc..)

-

Reklamation för garantitäckande skador ska ske till den verkstad som utfört reparationen senast tre år efter utskriven faktura och ska ske innan inblandning av andra verkstäder. Det är därmed endast den verkstaden som utfört reparationen som kan laga skadan inom garantin. Det är viktigt att både spara den bekräftade offerten som förmedlats genom autobutler.se och verkstadsfakturan, då det är dessa två dokument som utgör garantibeviset.