Om Autobutler

Behåll garantin vid service

Så här behåller du garantin på bilen

och får rätt stämplar i serviceboken

Du behåller fabriksgarantin på din bil om servicen är gjord enligt biltillverkarens krav. Det gäller både auktoriserade och oberoende verkstäder.

Det betyder att du får en stämpel i din servicebok för att behålla eventuell fabriksgaranti och för att garantera god kvalité på det utförda arbetet.

För att upprätthålla biltillverkarens garanti är det dock några saker som du som bilägare bör vara uppmärksam på.

Det finns även ett antal krav till den verkstad som du väljer att serva bilen hos. Alla verkstäder på autobutler.se lever naturligtvis upp till dessa krav.

Få en mer utförlig förklaring till service enligt biltillverkarens föreskrifter nedan.

Krav till dig som bilägare för att behålla garantin på bilen.

För att upprätthålla garantin på bilen ska du som bilägaren följa de serviceintervaller och instruktioner som står i din servicebok.

Uppfyller du inte serviceintervallerna kan du förlora fabriksgarantin. Likaså är det väldigt viktigt att du begär en service enligt biltillverkarens föreskrifter och inte bara en allmän service.

Kom ihåg att alltid spara dina fakturor och all övrig dokumentation när du har gjort en service. På så sätt har du alltid dokumentation, utöver serviceboken, på det jobb som utförts.


Krav på bilverkstaden i förbindelse med service.

Bilverkstaden ska utföra service enligt biltillverkarens föreskrifter utifrån serviceschemat och servicebulletin.

Det är ett krav att reservdelarna ska vara original eller reservdelar som är godkända av biltillverkarna.

Bilverkstaden måste, i förbindelse med service enligt biltillverkarens föreskrifter, kunna dokumentera att de använt godkända reservdelar och att alla punkter på biltillverkarens serviceschema och servicebulletin har har gåtts igenom.

Krav på biltillverkarna i förbindelse med service.

Det är enligt EU:s lagstiftning och därmed också enligt svensk lag vedertaget att konsumenten, efter att ha köpt en ny bil, valfritt kan välja serviceverkstad.

Det är ett krav att biltillverkarna ska göra all information, servicescheman och servicebulletiner fullt tillgängliga för den fria marknaden och därmed de oberoende verkstäderna.

Detta för att undgå en snedvridning i konkurrensen.

Finns det undantag för vissa märken?

Nej, inte som utgångspunkt. Det finns dock olika kompletterande tilläggsprodukter/tjänster och extra försäkringar som ibland kan köpas hos auktoriserade återförsäljare och som kan utlösa en förlängd garanti.

På samma sätt som det i butiken går att köpa en extra garanti för TV:n.

Få offerter från verkstäder nära dig.

Våra 317 verkstäder är redo att hjälpa dig.